2017-06-07 15:51

2017-06-07 19:21

Varför vill du engagera dig i Röda korsets ungdomsförbund?

HALLÅ DÄR...

...Orfeas Georgakakis Paulsson från Karlstad, nyinvald medlem i förbundsstyrelsen för Röda korsets ungdomsförbund.

– För att jag ser ett så stort inspirerande engagemang inom organisationen. Ungdomsförbundet jobbar för unga och består av unga. Vi är snart upp emot 7 000 medlemmar som bland annat vill minska mänskligt lidande för unga och barn, så de känner sig sedda och trygga. De senaste åren har vi fokuserat på att arbeta extra med nyanlända barn och ungdomar med tanke på det ökande flyktingmottagandet. Jag är oerhört glad och stolt över att jag kan bidra till Röda korsets ungdomsförbunds arbete. 

Vad gör ni i förbundsstyrelsen?

– 2018-2020 fokuserar vi bland annat på social trygghet, förebygga psykisk ohälsa och mot rasism på olika sätt. Vår uppgift i styrelsen är att lägga upp en strategisk plan för det arbetet och se till att arbetet efterlevs i de olika ungdomsdistrikten.

Hur mycket tid lägger du på det?

– Det är ett viktigt förtroendeuppdrag vid sidan av studierna. Jag läser fjärde terminen till Politices kandidatexamen på Karlstads universitet. Jag är också studentambassadör för Karlstad universitet men även aktiv i bland annat projektet Näktergalen, där studenter är mentorer åt  tredje- och fjärdeklassare på Kronoparken med fokus på integration.

Får du representera Värmland då?

– Det blir så eftersom jag är den enda från Värmland i styrelsen. Jag blir även kontaktperson till lokalverksamheten i Karlstad, eftersom jag bor här är det mest naturligt. Detta är någon vi kommer gå till beslut om på vårt första styrelsemöte.

Vad kommer dit engagemang ifrån?

Humanitet och mänskliga rättigheter har alltid legat mig varmt om hjärtat. Mitt

Engagemang började redan vid 14 års åldern och sedan dess har jag med andra startat upp olika projekt såsom skokartongsappellen, näktergalen, insamlig till barnhemmet Human Compassion i Ghana med mera.

Har ni fortsatt med skokartongsappellen från 2015?

– Vi skulle ha fortsatt förra julen med alla var så upptagna och fokuserade på annat. Men vi kommer att uppmuntra andra att ta över i år så utsatta grupper kan fortsätta få julklappar.

– För att jag ser ett så stort inspirerande engagemang inom organisationen. Ungdomsförbundet jobbar för unga och består av unga. Vi är snart upp emot 7 000 medlemmar som bland annat vill minska mänskligt lidande för unga och barn, så de känner sig sedda och trygga. De senaste åren har vi fokuserat på att arbeta extra med nyanlända barn och ungdomar med tanke på det ökande flyktingmottagandet. Jag är oerhört glad och stolt över att jag kan bidra till Röda korsets ungdomsförbunds arbete. 

Vad gör ni i förbundsstyrelsen?

– 2018-2020 fokuserar vi bland annat på social trygghet, förebygga psykisk ohälsa och mot rasism på olika sätt. Vår uppgift i styrelsen är att lägga upp en strategisk plan för det arbetet och se till att arbetet efterlevs i de olika ungdomsdistrikten.

Hur mycket tid lägger du på det?

– Det är ett viktigt förtroendeuppdrag vid sidan av studierna. Jag läser fjärde terminen till Politices kandidatexamen på Karlstads universitet. Jag är också studentambassadör för Karlstad universitet men även aktiv i bland annat projektet Näktergalen, där studenter är mentorer åt  tredje- och fjärdeklassare på Kronoparken med fokus på integration.

Får du representera Värmland då?

– Det blir så eftersom jag är den enda från Värmland i styrelsen. Jag blir även kontaktperson till lokalverksamheten i Karlstad, eftersom jag bor här är det mest naturligt. Detta är någon vi kommer gå till beslut om på vårt första styrelsemöte.

Vad kommer dit engagemang ifrån?

Humanitet och mänskliga rättigheter har alltid legat mig varmt om hjärtat. Mitt

Engagemang började redan vid 14 års åldern och sedan dess har jag med andra startat upp olika projekt såsom skokartongsappellen, näktergalen, insamlig till barnhemmet Human Compassion i Ghana med mera.

Har ni fortsatt med skokartongsappellen från 2015?

– Vi skulle ha fortsatt förra julen med alla var så upptagna och fokuserade på annat. Men vi kommer att uppmuntra andra att ta över i år så utsatta grupper kan fortsätta få julklappar.