2017-06-01 06:00

2017-06-01 06:00

Bra betyg för mentorsprogram

KARLSTAD: Universitetssamarbetet Näktergalen höll avslutning

Frödingeskolans fjärdeklassare har under läsåret deltagit i ett mentorsprogram med elever från Karlstads universitet. Under tisdagen hölls en avslutning på universitet där eleverna byggde drömvärldar som slutligen sammanfogades.
– Det är lite symboliskt att vi bygger broar mellan världar och kulturer, säger projektledaren Caroline Åhs.

– Vi har byggt en mjölkdiscoplanet, berättade Viktor Nylén som var en av eleverna som deltog i projektet. Det är en planet som vi har fantiserat ihop själva.

Viktor Nylén, Yoonis Osman och Thea Nilsson har han haft lärarstudenten Sinem Kiral som mentor under programmets gång. Mentorerna har arbetat ideellt med projektet.

– Jag pluggar till lärare och jag ville ha den här erfarenheten, säger Sinem Kiral. Projektet har varit jätteroligt.

Projektet Näktergalen är inte nytt i Sverige, men det här är första gången det arrangeras i Värmland.

– Näktergalen startade i Malmö 1997, säger Caroline Åhs. Det är ett mentorsprogram som ska främja högre studier.

Tanken är att etablera en kontakt mellan barnen och universitet tidigare än vad som normalt görs.

– Vi går ut till högstadier och gymnasier, men då är eleverna redan ganska formade, säger Caroline Åhs. Vi vill nå ut tidigt och så ett frö att det här är något de kan göra.

Under projektets gång har barnen bland annat fått spela fotboll, baka tårtor och fråga ut studenterna om deras utbildningar och vad de innebär. För en del barn är det en ögonöppnare att universitetet är en väg till vad de drömmer om att göra när de blir stora.

– Jag tror att det är viktigt, säger Caroline Åhs. Även om det är långt kvar tills de här är studenter så har vi i alla fall gläntat på dörren.

Planen är att återuppta projektet i höst, men inget formellt beslut är taget ännu.

– Vi har byggt en mjölkdiscoplanet, berättade Viktor Nylén som var en av eleverna som deltog i projektet. Det är en planet som vi har fantiserat ihop själva.

Viktor Nylén, Yoonis Osman och Thea Nilsson har han haft lärarstudenten Sinem Kiral som mentor under programmets gång. Mentorerna har arbetat ideellt med projektet.

– Jag pluggar till lärare och jag ville ha den här erfarenheten, säger Sinem Kiral. Projektet har varit jätteroligt.

Projektet Näktergalen är inte nytt i Sverige, men det här är första gången det arrangeras i Värmland.

– Näktergalen startade i Malmö 1997, säger Caroline Åhs. Det är ett mentorsprogram som ska främja högre studier.

Tanken är att etablera en kontakt mellan barnen och universitet tidigare än vad som normalt görs.

– Vi går ut till högstadier och gymnasier, men då är eleverna redan ganska formade, säger Caroline Åhs. Vi vill nå ut tidigt och så ett frö att det här är något de kan göra.

Under projektets gång har barnen bland annat fått spela fotboll, baka tårtor och fråga ut studenterna om deras utbildningar och vad de innebär. För en del barn är det en ögonöppnare att universitetet är en väg till vad de drömmer om att göra när de blir stora.

– Jag tror att det är viktigt, säger Caroline Åhs. Även om det är långt kvar tills de här är studenter så har vi i alla fall gläntat på dörren.

Planen är att återuppta projektet i höst, men inget formellt beslut är taget ännu.