2017-05-31 17:21

2017-05-31 17:21

Motionscentral blir byggnadsminne?

KARLSTAD: Ansökan till länsstyrelsen

Gör Skutbergets motionscentral till byggnadsminne! Det vill kulturgeografen Rasmus Norling, som är länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Han har skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att motionscentralen i Karlstad ska bli ett byggnadsminne. Han anser att inte bara byggnaden ska skyddas, utan även så mycket av omgivningarna att byggnaden kan förbli ett centrum för friluftslivet.

Bengt Falemo, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen, bekräftar att ansökan kommit in, men den är inte behandlad än.

En ansökan om byggnadsminnesförklaring kan påverka kommunala processer, men han säger att länsstyrelsen försöker prioritera ärenden där kommuner behöver snabba besked.

– En byggnadsminnesförklaring får ett antal konsekvenser för vad man kan göra och inte göra med en byggnad, säger han.

Planerna på en muminvärld på Skutberget har väckt mycket diskussion om områdets framtid och vad det ska användas till. Men det är inget som länsstyrelsen väger in i en bedömning av ett eventuellt byggnadsminne, enligt Bengt Falemo.

Han har skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att motionscentralen i Karlstad ska bli ett byggnadsminne. Han anser att inte bara byggnaden ska skyddas, utan även så mycket av omgivningarna att byggnaden kan förbli ett centrum för friluftslivet.

Bengt Falemo, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen, bekräftar att ansökan kommit in, men den är inte behandlad än.

En ansökan om byggnadsminnesförklaring kan påverka kommunala processer, men han säger att länsstyrelsen försöker prioritera ärenden där kommuner behöver snabba besked.

– En byggnadsminnesförklaring får ett antal konsekvenser för vad man kan göra och inte göra med en byggnad, säger han.

Planerna på en muminvärld på Skutberget har väckt mycket diskussion om områdets framtid och vad det ska användas till. Men det är inget som länsstyrelsen väger in i en bedömning av ett eventuellt byggnadsminne, enligt Bengt Falemo.