2017-05-26 17:15

2017-05-26 17:15

Planerna på ett Muminland står fast

KARLSTAD: Mumintroll vs naturturism 1-0

Kommunstyrelsen vill gå vidare med planerna på ett Muminland på Skutberget. Drygt 6 000 Karlstadbor håller inte med enligt en Facebookgrupp.

Planerna på ett Muminland står fast. På tisdagens kommunstyrelsemöte beslutades om att en eller flera nya detaljplaner tas fram.

Skutbergets utveckling består av två delar: dels en utveckling av frilufts- och rekreationsområdet, dels en utveckling av en upplevelseanläggning med Mumintema.

Protester

Facebookgruppen ”Värna Skutbergets friluftsområde” fylls av protester och bilder på området. Under fredagen hade gruppen drygt 6 000 medlemmar.

– Gruppen startade redan 2012 som en protest mot privatiseringen på Skutberget, när First camp började hugga ner skog. I och med Muminetableringen fick gruppen många fler medlemmar. Vi vill framföra en annan utveckling än politikerna vill, mot mer friluftsliv och hälsa. Att ta vara på potentialen i naturturism, säger karlstadsbon Jenny Pavelic Hårdh, en av sidans administratörer.

Hon tror också att ett Muminland för med sig ytterligare exploatering av Skutberget, i form av besöksboenden, och tycker att politikerna är fartblinda.

Populärt troll

Muminvärlden i finska Nådendal, som i år funnits i 25 år, etablerades också på ett friluftsområde.

Var det protester då?

– Det var ett litet motstånd, det är mänskligt när det blir förändringar. Men ingen tycker så i dag, man förstår det goda med att ha parken där och området kan besökas även när vi inte har verksamhet. Det är alltid en fråga om helhet, en politisk balans mellan företag och invånare, säger Mumin-vd:n Tomi Lohikoski.

Så Skutberget är fortsatt intressant?

– Absolut. Karlstad är den möjlighet som lämpar sig bäst för oss. Eftersom vi känner till Karlstad dåligt litar vi på vad kommunpolitikerna säger. Vad vi förstått är det endast en liten del av Skutberget och att resten också ska utvecklas. Muminvärlden är integrerad i miljön utan åkattraktioner och annat. Det är bara invånare i Mumindalen, fortsätter han.

Mumin är väldigt finskt, kan det fungera i Sverige?

– Mumin är populär överallt i hela världen och böckerna är översatta till 50-60 språk. Den första Muminboken kom 1945 så det är många generationer som läst dem. Nu kommer de första som besökte parken som barn hit med sina barn. Vi är i ett gott läge, så det blir absolut 25 år till.

Vad blir nästa steg?

– Det krävs beslut från kommunen innan vi kan fatta våra. De viktigaste frågorna är strandskyddet, havet är en viktig del för Muminvärlden, och bygglov för det runda Muminhuset i fyra våningar. Går det igenom så kan vi välja Karlstad, säger Tomi Lohikoski.

Politikereufori

I kommunhuset finns politiker som verkligen vill se ett Muminland på Skutberget.

– Vi trodde inte det var sant när vi fick erbjudandet, det är jättebra och skulle vara fantastiskt om vi får till det, säger Håkan Holm Altebland (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Skutberget har en utpekad plats för en upplevelseanläggning sedan 2011 och förslagen på Tropikland och inomhusskidbacke var aldrig aktuella. Och naturturism är inte lönsamt, så det här var bingo tyckte vi, något som drar barnfamiljer och är integrerat med naturen, fortsätter han.

Är oron för strandskydd och bygglov befogad?

– Det här är en såpass intressant investering att det måste gå att lösa tycker vi. Kunde de lösa Ikea med strandskydd och allt, så ska det här också kunna gå bra. Och då blir de grannar, säger Håkan Holm Alteblad.

Öppen central

Än är det flera år kvar innan ett Muminland kan bli verklighet på Skutberget. Och även innan övriga Skutberget kan utvecklas och en ny motionscentral finns på plats på ny plats.

– Vi inom S driver att nuvarande motionscentral ska hålla öppet till dess den ersätts. Bara det finns någon som kan stå för driften så ska det inte vara några problem, säger Håkan Holm Alteblad.

Planerna på ett Muminland står fast. På tisdagens kommunstyrelsemöte beslutades om att en eller flera nya detaljplaner tas fram.

Skutbergets utveckling består av två delar: dels en utveckling av frilufts- och rekreationsområdet, dels en utveckling av en upplevelseanläggning med Mumintema.

Protester

Facebookgruppen ”Värna Skutbergets friluftsområde” fylls av protester och bilder på området. Under fredagen hade gruppen drygt 6 000 medlemmar.

– Gruppen startade redan 2012 som en protest mot privatiseringen på Skutberget, när First camp började hugga ner skog. I och med Muminetableringen fick gruppen många fler medlemmar. Vi vill framföra en annan utveckling än politikerna vill, mot mer friluftsliv och hälsa. Att ta vara på potentialen i naturturism, säger karlstadsbon Jenny Pavelic Hårdh, en av sidans administratörer.

Hon tror också att ett Muminland för med sig ytterligare exploatering av Skutberget, i form av besöksboenden, och tycker att politikerna är fartblinda.

Populärt troll

Muminvärlden i finska Nådendal, som i år funnits i 25 år, etablerades också på ett friluftsområde.

Var det protester då?

– Det var ett litet motstånd, det är mänskligt när det blir förändringar. Men ingen tycker så i dag, man förstår det goda med att ha parken där och området kan besökas även när vi inte har verksamhet. Det är alltid en fråga om helhet, en politisk balans mellan företag och invånare, säger Mumin-vd:n Tomi Lohikoski.

Så Skutberget är fortsatt intressant?

– Absolut. Karlstad är den möjlighet som lämpar sig bäst för oss. Eftersom vi känner till Karlstad dåligt litar vi på vad kommunpolitikerna säger. Vad vi förstått är det endast en liten del av Skutberget och att resten också ska utvecklas. Muminvärlden är integrerad i miljön utan åkattraktioner och annat. Det är bara invånare i Mumindalen, fortsätter han.

Mumin är väldigt finskt, kan det fungera i Sverige?

– Mumin är populär överallt i hela världen och böckerna är översatta till 50-60 språk. Den första Muminboken kom 1945 så det är många generationer som läst dem. Nu kommer de första som besökte parken som barn hit med sina barn. Vi är i ett gott läge, så det blir absolut 25 år till.

Vad blir nästa steg?

– Det krävs beslut från kommunen innan vi kan fatta våra. De viktigaste frågorna är strandskyddet, havet är en viktig del för Muminvärlden, och bygglov för det runda Muminhuset i fyra våningar. Går det igenom så kan vi välja Karlstad, säger Tomi Lohikoski.

Politikereufori

I kommunhuset finns politiker som verkligen vill se ett Muminland på Skutberget.

– Vi trodde inte det var sant när vi fick erbjudandet, det är jättebra och skulle vara fantastiskt om vi får till det, säger Håkan Holm Altebland (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Skutberget har en utpekad plats för en upplevelseanläggning sedan 2011 och förslagen på Tropikland och inomhusskidbacke var aldrig aktuella. Och naturturism är inte lönsamt, så det här var bingo tyckte vi, något som drar barnfamiljer och är integrerat med naturen, fortsätter han.

Är oron för strandskydd och bygglov befogad?

– Det här är en såpass intressant investering att det måste gå att lösa tycker vi. Kunde de lösa Ikea med strandskydd och allt, så ska det här också kunna gå bra. Och då blir de grannar, säger Håkan Holm Alteblad.

Öppen central

Än är det flera år kvar innan ett Muminland kan bli verklighet på Skutberget. Och även innan övriga Skutberget kan utvecklas och en ny motionscentral finns på plats på ny plats.

– Vi inom S driver att nuvarande motionscentral ska hålla öppet till dess den ersätts. Bara det finns någon som kan stå för driften så ska det inte vara några problem, säger Håkan Holm Alteblad.