2017-05-19 12:52

2017-05-19 12:52

M håller fast vid moské-nej

KARLSTAD: Ändrar sig inte om Rud

På fredagen möttes företrädare för Moderaterna i Karlstad och Islamiska kulturföreningen. Men mötet ändrar inte partiets inställning:
– Vi står fast vid ett nej till en moské på Rud.

Det säger Christian Holm Barenfeld (M), riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige i Karlstad.

– Vi hade ett bra samtal och både vi och även företrädaren för Islamiska kulturföreningen fick svar på frågor vi haft till varandra.

Moderaterna ville bland annat veta mer om finansieringsfrågan. I onsdagens NWT berättade Rauf Ahmadi att föreningen inte har några problem med att visa upp sina kontoutdrag.

– Det känns självklart bra. Ju mer transparens, desto bättre för alla inblandade parter.

Men i sakfrågan förändrar inte mötet någonting för partiet:

– Vi är självklart för religionsfrihet, däremot anser vi att kommunal mark främst ska nyttjas för bostäder och välfärdsbyggnader.

Inget förslag

Någon alternativ plats för en moské vill inte partiet peka ut:

– Det är en fråga för föreningen, säger Christian Holm Barenfeld.

Ärendet om ett moskébygge på Rud hanteras av kommunstyrelsen nu på tisdag.

Det säger Christian Holm Barenfeld (M), riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige i Karlstad.

– Vi hade ett bra samtal och både vi och även företrädaren för Islamiska kulturföreningen fick svar på frågor vi haft till varandra.

Moderaterna ville bland annat veta mer om finansieringsfrågan. I onsdagens NWT berättade Rauf Ahmadi att föreningen inte har några problem med att visa upp sina kontoutdrag.

– Det känns självklart bra. Ju mer transparens, desto bättre för alla inblandade parter.

Men i sakfrågan förändrar inte mötet någonting för partiet:

– Vi är självklart för religionsfrihet, däremot anser vi att kommunal mark främst ska nyttjas för bostäder och välfärdsbyggnader.

Inget förslag

Någon alternativ plats för en moské vill inte partiet peka ut:

– Det är en fråga för föreningen, säger Christian Holm Barenfeld.

Ärendet om ett moskébygge på Rud hanteras av kommunstyrelsen nu på tisdag.