2017-05-18 11:11

2017-05-18 11:53

Tung nämnd nobbar höghus i Almen

KARLSTAD: Kommunens egen nämnd säger nej

(UPPDATERAD) Nej, det ska inte byggas något höghus i kvarteret Almen.
Anser en av de tyngsta remissinstanserna, kommunens egen teknik- och fastighetsnämnd.

Henrik Lander (C), är ordförande i nämnden:

– Det är i vår roll som markägare i området som vi avstyrker, säger han. Vi äger torget och kvarteret Björnen bredvid och känner att vi har en viktig roll att spela i detta.

– Vi har ett nybyggt torg alldeles bredvid som vi har satsat mycket på för att vi tycker att det passar väl in på den platsen. Ett höghus skulle skugga både torget och omkringliggande fastigheter i kvarteret Almen.

– Höghuset skulle helt enkelt påverka kulturkvarteret Almen, det sista vi har kvar efter Den stora branden, för mycket. Skapa skuggor och bli en stor kontrast till de övriga byggnader

– Sedan har vi naturligtvis också lyssnat på den kritik som kommit från många Karlstadsbor. Det skulle bli en för stor exploatering av kvarteret.

Majoriteten i nämnden, de borgerliga partierna och Miljöpartiet, var helt eniga i beslutet. Vänsterpartiet har invändningar mot fler delar i förslaget, Socialdemokraterna höll inne med sina åsikter. De meddelar att de väntar med att ta ställning tills det finns ett helt färdigt detaljplaneförslag.

Teknik- och fastighetsnämnden säger däremot ingenting om den föreslagna påbyggnaden av Stadshuset eller det nya gårdshuset.

Är ni helt emot ett hus på den föreslagna platsen? Eller kan ni tänka er ett lägre hus än höghuset Zynapp vill bygga?

– Det har vi inte diskuterat, säger Henrik Lander.

Henrik Lander (C), är ordförande i nämnden:

– Det är i vår roll som markägare i området som vi avstyrker, säger han. Vi äger torget och kvarteret Björnen bredvid och känner att vi har en viktig roll att spela i detta.

– Vi har ett nybyggt torg alldeles bredvid som vi har satsat mycket på för att vi tycker att det passar väl in på den platsen. Ett höghus skulle skugga både torget och omkringliggande fastigheter i kvarteret Almen.

– Höghuset skulle helt enkelt påverka kulturkvarteret Almen, det sista vi har kvar efter Den stora branden, för mycket. Skapa skuggor och bli en stor kontrast till de övriga byggnader

– Sedan har vi naturligtvis också lyssnat på den kritik som kommit från många Karlstadsbor. Det skulle bli en för stor exploatering av kvarteret.

Majoriteten i nämnden, de borgerliga partierna och Miljöpartiet, var helt eniga i beslutet. Vänsterpartiet har invändningar mot fler delar i förslaget, Socialdemokraterna höll inne med sina åsikter. De meddelar att de väntar med att ta ställning tills det finns ett helt färdigt detaljplaneförslag.

Teknik- och fastighetsnämnden säger däremot ingenting om den föreslagna påbyggnaden av Stadshuset eller det nya gårdshuset.

Är ni helt emot ett hus på den föreslagna platsen? Eller kan ni tänka er ett lägre hus än höghuset Zynapp vill bygga?

– Det har vi inte diskuterat, säger Henrik Lander.