2017-05-18 10:29

2017-05-18 10:29

Kommunanställd hotas med uppsägning

KARLSTAD

En kvinna anställd inom vård- och omsorgsförvaltningen får en skriftlig varning av arbetsgivaren, Karlstads kommun.

Den anställda har enligt varningen gjort sig skyldig till allvarliga försummelser.

”Om du inte visar vilja att bättra dig kommer vi att överväga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder”, skriver kommunen i ett varningen till den anställda. Bland annat kan kommunen komma att överväga uppsägning av personliga skäl enligt lagen om anställningsskydd, skriver kommunen.

 

Den anställda har enligt varningen gjort sig skyldig till allvarliga försummelser.

”Om du inte visar vilja att bättra dig kommer vi att överväga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder”, skriver kommunen i ett varningen till den anställda. Bland annat kan kommunen komma att överväga uppsägning av personliga skäl enligt lagen om anställningsskydd, skriver kommunen.