2017-05-18 20:40

2017-05-19 08:03

Ja till nya detaljplanen för Sundsta torg

KARLSTAD: Efter votering 55–4

”Nej till höga hus på Sundsta torg” stod det på plakaten utanför fullmäktigesalen inför torsdagens möte. På plats fanns närboende som protesterade mot de 250 nya bostäderna.
Men politikerna lyssnade inte utan sade ja till den nya detaljplanen. Enigheten var nästan total.

I höstas antogs detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden, men mark- och miljödomstolen som ansåg att den är så viktig att ett antagande måste ske i fullmäktige.

Det skedde efter ett överklagande från de fyra bostadsrättsföreningarna Remus, Snickaren, Vargen och Väduren.

Representanter från dem fanns på torsdagskvällen på plats i Bibliotekshuset före och i samband med fullmäktigemötet.

– Politikerna lyssnar inte på oss. Här finns mest lägre hus i dag på tre, fyra våningar och de nya byggnaderna skulle inte passa in. Det är bättre att det byggs i ytterkanterna och utan att använda grönytorna.

– Höghusen skulle ge enorma skuggningar och leda till minskad ljus för oss som bor där och öka trafiken i området, säger Britt-Marie Henningsson som representerade bostadsrättsföreningen Remus.

Högst sju våningar

– Vi har aldrig opponerat oss mot att det byggs nytt intill oss, men vi vill se högst sju våningar höga byggnader, säger Magnus Kärve, kontaktperson för de fyra bostadsrättsföreningarna.

Det blev dock en kort debatt i frågan där Ljubica Jasic Modin (SD) var kritisk.

– Varför bygga hus på den här platsen som kraftigt avviker från de som finns där i dag. Här finns dessutom rödlistade fågelarter och projektet kommer leda till mer trafik. Jag yrkar på återremiss så att planen kan omarbetas, sade hon.

Asso Sand (MP) var inne på samma linje.

– Planen saknar dessutom demokratisk förankring, sade han och begärde också återremiss.

Men när beslutet skulle tas var majoriteten för ett ja till detaljplanen mycket stor. Efter votering sade fullmäktigeförsamlingen ja till den nya detaljplanen. Röstsiffrorna blev 55–4.

Redan före fullmäktigemötet konstaterade dock Magnus Kärve att bostadsrättsföreningarna kommer att gå vidare.

– Ja, vi tänker överklaga detaljplanen, säger han.

I höstas antogs detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden, men mark- och miljödomstolen som ansåg att den är så viktig att ett antagande måste ske i fullmäktige.

Det skedde efter ett överklagande från de fyra bostadsrättsföreningarna Remus, Snickaren, Vargen och Väduren.

Representanter från dem fanns på torsdagskvällen på plats i Bibliotekshuset före och i samband med fullmäktigemötet.

– Politikerna lyssnar inte på oss. Här finns mest lägre hus i dag på tre, fyra våningar och de nya byggnaderna skulle inte passa in. Det är bättre att det byggs i ytterkanterna och utan att använda grönytorna.

– Höghusen skulle ge enorma skuggningar och leda till minskad ljus för oss som bor där och öka trafiken i området, säger Britt-Marie Henningsson som representerade bostadsrättsföreningen Remus.

Högst sju våningar

– Vi har aldrig opponerat oss mot att det byggs nytt intill oss, men vi vill se högst sju våningar höga byggnader, säger Magnus Kärve, kontaktperson för de fyra bostadsrättsföreningarna.

Det blev dock en kort debatt i frågan där Ljubica Jasic Modin (SD) var kritisk.

– Varför bygga hus på den här platsen som kraftigt avviker från de som finns där i dag. Här finns dessutom rödlistade fågelarter och projektet kommer leda till mer trafik. Jag yrkar på återremiss så att planen kan omarbetas, sade hon.

Asso Sand (MP) var inne på samma linje.

– Planen saknar dessutom demokratisk förankring, sade han och begärde också återremiss.

Men när beslutet skulle tas var majoriteten för ett ja till detaljplanen mycket stor. Efter votering sade fullmäktigeförsamlingen ja till den nya detaljplanen. Röstsiffrorna blev 55–4.

Redan före fullmäktigemötet konstaterade dock Magnus Kärve att bostadsrättsföreningarna kommer att gå vidare.

– Ja, vi tänker överklaga detaljplanen, säger han.