2017-05-17 13:40

2017-05-17 14:33

Beslutsdags i moskéfrågan

KARLSTAD: Kommunstyrelsen behandlar känslig fråga

Moskébygge eller inte på Rud? Nu ska frågan avgöras. På tisdag ska politikerna i kommunstyrelsen rösta ja eller nej.

NWT har berättat om det uppmärksammade detaljplanearbetet vid ett flertal tillfällen under den mer än två år långa processen.

I december gjorde vi en större granskning där alla parter fick komma till tals: oroliga Karlstadsbor, Islamiska kulturföreningen som vill bygga, terrorforskare, polisen och politiker.

Majoritet

Redan då stod det klart att det lutar åt att en majoritet av fullmäktiges ledamöter kommer att rösta ja till planen som gör det möjligt att bygga en moské som granne med Nobelgymnasiet.

Största partiet Socialdemokraterna framhöll att man inte ser något bättre alternativ för placering och att religionsfriheten är grundlagsskyddad.

Moderaterna däremot har gjort klart att partiet tänker rösta nej. Som främsta argument anges att marken bör användas till att bygga bostäder.

Mer tillfreds

Trots att ärendet nu är framme för beslut i kommunstyrelsen på tisdag har Kristdemokraterna ännu inte tagit ställning.

– Men vi ska göra det innan tisdag, vi ska försöka få ihop en träff innan dess, säger kommunalrådet Erik Nilsson.

För att kunna ta ett beslut har KD bland annat krävt att få svar från kulturföreningen hur moskébygget ska finansieras, för att utesluta att medel kommer från Saudiarabien.

Nyligen träffade partiet företrädare för föreningen.

Ställningstagande

– Vi fick svar på en del frågor så nu är vi mer tillfreds. Men vissa frågetecken finns kvar, säger Erik Nilsson.

När handlingarna inför tisdagens kommunstyrelsemöte släpptes på onsdagen stod det klart att tjänstemännen varken förespråkar ett ja- eller nejbeslut. Tjänsteutlåtandet lämnas utan ställningstagande.

”Under nuvarande förutsättningar är antagande eller ej av den aktuella planen ytterst en allmänpolitisk fråga”, betonas det.

Inget bygge

Det konstateras dock att det enda som formellt talar mot ett antagande av detaljplanen är att det aktuella området på Rud i ett planprogram från 2013 är anvisat för bostadsändamål. Dock har ingen aktör varit intresserad av att bygga på platsen.

I tjänsteskrivelsen lyfts det i stället fram ett antal saker som talar för ett godkännande av mosképlanerna .

Islamiska kulturföreningen har hittills betalat 95 000 kronor i en så kallad reservationsavgift. Avgiften är 5 000 kronor per månad så länge arbetet med planen pågår. Den totala kostnaden för detaljplanearbetet enligt avtalet är 185 000 kronor, men slutsumman kommer att bli högre då planarbetet blivit mer omfattande under resans gång.

Beslut i fullmäktige väntas i juni.

NWT har berättat om det uppmärksammade detaljplanearbetet vid ett flertal tillfällen under den mer än två år långa processen.

I december gjorde vi en större granskning där alla parter fick komma till tals: oroliga Karlstadsbor, Islamiska kulturföreningen som vill bygga, terrorforskare, polisen och politiker.

Majoritet

Redan då stod det klart att det lutar åt att en majoritet av fullmäktiges ledamöter kommer att rösta ja till planen som gör det möjligt att bygga en moské som granne med Nobelgymnasiet.

Största partiet Socialdemokraterna framhöll att man inte ser något bättre alternativ för placering och att religionsfriheten är grundlagsskyddad.

Moderaterna däremot har gjort klart att partiet tänker rösta nej. Som främsta argument anges att marken bör användas till att bygga bostäder.

Mer tillfreds

Trots att ärendet nu är framme för beslut i kommunstyrelsen på tisdag har Kristdemokraterna ännu inte tagit ställning.

– Men vi ska göra det innan tisdag, vi ska försöka få ihop en träff innan dess, säger kommunalrådet Erik Nilsson.

För att kunna ta ett beslut har KD bland annat krävt att få svar från kulturföreningen hur moskébygget ska finansieras, för att utesluta att medel kommer från Saudiarabien.

Nyligen träffade partiet företrädare för föreningen.

Ställningstagande

– Vi fick svar på en del frågor så nu är vi mer tillfreds. Men vissa frågetecken finns kvar, säger Erik Nilsson.

När handlingarna inför tisdagens kommunstyrelsemöte släpptes på onsdagen stod det klart att tjänstemännen varken förespråkar ett ja- eller nejbeslut. Tjänsteutlåtandet lämnas utan ställningstagande.

”Under nuvarande förutsättningar är antagande eller ej av den aktuella planen ytterst en allmänpolitisk fråga”, betonas det.

Inget bygge

Det konstateras dock att det enda som formellt talar mot ett antagande av detaljplanen är att det aktuella området på Rud i ett planprogram från 2013 är anvisat för bostadsändamål. Dock har ingen aktör varit intresserad av att bygga på platsen.

I tjänsteskrivelsen lyfts det i stället fram ett antal saker som talar för ett godkännande av mosképlanerna .

Islamiska kulturföreningen har hittills betalat 95 000 kronor i en så kallad reservationsavgift. Avgiften är 5 000 kronor per månad så länge arbetet med planen pågår. Den totala kostnaden för detaljplanearbetet enligt avtalet är 185 000 kronor, men slutsumman kommer att bli högre då planarbetet blivit mer omfattande under resans gång.

Beslut i fullmäktige väntas i juni.