2017-05-10 06:00

2017-05-11 08:24

40–50 nya bostäder planeras i Alster

KARLSTAD: Myresjöhus satsar på villor, parhus och radhus i Alster

Dagens kombinerade villa- och fritidshusområde i Alster ska utökas. Här vill Myresjöhus som äger en stor markyta bygga villor, par- och radhus.
Därför håller Karlstads kommun på att ta fram en ny detaljplan för området.

Det aktuella området ligger strax öster om Alsters villaområde och består av ett antal villor och fritidshus. Det finns dock stora oexploaterade ytor mellan husen, till största delen är skog och dessa vill nu Myresjöhus bebygga.

– Totalt är det 40–50 nya bostäder som vi vill skapa. Det handlar dels om 20–25 villatomter som vi tar fram och vi vill även bygga 20–30 par- och radhus. Vi håller just nu på att rita det nya området, säger Per Forell, affärsutvecklingschef på Myresjöhus i Örebro.

Bolaget vill exploatera området på ett varsamt sätt.

– Vi vill behålla den luftighet och skogskänsla som finns där i dag. Det är ett jättevackert läge nära Vänern och stan och vi vet att det finns ett stort intresse för att bosätta sig här.

Myresjöhus har lämnat in en ansökan att förändra dagens detaljplan som är från 1961 för att möjliggöra de nya bostäderna.

– Vi vill börja bygga så snart den nya planen är antagen, säger Per Forell.

– Det kan ske sent i höst eller i början av 2018. Planen går ut på samråd i höst. Vi hade ett informationsmöte med närboende för några veckor sedan och merparten är positiva till projektet, säger Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare på Karlstads kommun.

– Utbyggnaden innebär samtidigt att det kommer att dras in kommunalt VA till området. Efter att området är klart är tanken att med tiden gå vidare med fler bostadsetapper ända bort till Skattkärr, säger hon.

Myresjöhus planerar samtidigt att bygga 17 kedjehus i bostadsrättsform och att sälja nio villatomter i ett nytt område på Stodene i Skåre och att sälja tolv villatomter på Toverud på Hammarö och man letar dessutom ytterligare mark.

Det aktuella området ligger strax öster om Alsters villaområde och består av ett antal villor och fritidshus. Det finns dock stora oexploaterade ytor mellan husen, till största delen är skog och dessa vill nu Myresjöhus bebygga.

– Totalt är det 40–50 nya bostäder som vi vill skapa. Det handlar dels om 20–25 villatomter som vi tar fram och vi vill även bygga 20–30 par- och radhus. Vi håller just nu på att rita det nya området, säger Per Forell, affärsutvecklingschef på Myresjöhus i Örebro.

Bolaget vill exploatera området på ett varsamt sätt.

– Vi vill behålla den luftighet och skogskänsla som finns där i dag. Det är ett jättevackert läge nära Vänern och stan och vi vet att det finns ett stort intresse för att bosätta sig här.

Myresjöhus har lämnat in en ansökan att förändra dagens detaljplan som är från 1961 för att möjliggöra de nya bostäderna.

– Vi vill börja bygga så snart den nya planen är antagen, säger Per Forell.

– Det kan ske sent i höst eller i början av 2018. Planen går ut på samråd i höst. Vi hade ett informationsmöte med närboende för några veckor sedan och merparten är positiva till projektet, säger Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare på Karlstads kommun.

– Utbyggnaden innebär samtidigt att det kommer att dras in kommunalt VA till området. Efter att området är klart är tanken att med tiden gå vidare med fler bostadsetapper ända bort till Skattkärr, säger hon.

Myresjöhus planerar samtidigt att bygga 17 kedjehus i bostadsrättsform och att sälja nio villatomter i ett nytt område på Stodene i Skåre och att sälja tolv villatomter på Toverud på Hammarö och man letar dessutom ytterligare mark.