2017-04-26 16:02

2017-04-26 17:02

Ägarna kräver vattennära läge

KARLSTAD/NÅDENDAL: "Det är en stor fråga för oss"

Ägarna till sagoparken Muminvärlden i finska Nådendal konstaterar att Karlstad bara är en av flera orter som man diskuterar en etablering med.
– Ja, vi tittar även på lägen i andra länder. Vi har samtidigt ett krav om att ligga vid vatten. Det är en stor fråga för oss.

Det säger Muminvärldens vd Tomi Lohikoski.

På tisdagen höll Karlstads kommun en presskonferens där man berättade att Muminvärlden skulle kunna öppna en sagopark på Skutberget 2020.

Men enligt Tomi Lohikoski är det ännu osäkert om det blir så.

– Vi är väldigt tidigt i förhandlingarna. Inga avtal har skrivits och vi tittar även på lägen i andra länder. – Det förs diskussioner på olika nivåer kring en etablering, men vi har ingen tidsplan för när ett beslut ska fattas. Det här är ett stort steg att ta för oss, säger han.

Tomi Lohikoski konstaterar dock att Karlstad ligger bra till i förhandlingarna.

– Karlstad ligger centralt till mellan Stockholm och Oslo, här finns redan en tomt avsatt för en upplevelsepark, här passerar även många asiater vilket är positivt eftersom Mumin är väldigt populärt där och här finns Skutberget vars natur passar för parken.

– Man ska ha en känsla att kliva in i en sagobok och samtidigt ska det vara nära till vatten och det får vi med Vänern.

– I Muminböckerna är hav ett viktigt tema därför har vi ett krav att parken ska ligga vid vatten. Det är en stor fråga för oss, säger han.

Länsstyrelsen säger att det blir svårt att få dispens från strandskyddet på Skutberget. Kommentar?

– Vi förstår att strandskyddet är viktigt. Men vi respekterar naturen och vill leva i symbios med den.

– I Nådendal hyr vi hälften av en ö, cirka 50 000 kvadratmeter, där parken ligger sedan 1993 och där finns det mängder med fåglar som lägger ägg och många fridlysta växter.

– Därför hoppas vi att länsstyrelsen säger ja om vi väljer Karlstad, säger Tomi Lohikoski.

Några planer för hur Muminvärldens andra park ska se ut finns ännu inte. Den kommer dock bestå av ett antal byggnader där man kan träffa de olika figurerna, bland annat det klassiska fyra våningar höga Mumintornet.

– I Nådendal har vi 200 000 besökare om året och vi tror på fler i den nya anläggningen som beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor och som senare kan följas av flera sagoparker.

Muminvärlden är öppen sommartid och nio dagar på vintern och har tio fast anställda och 250 säsongsanställda. Minst lika många blir det i den nya anläggningen.

Det säger Muminvärldens vd Tomi Lohikoski.

På tisdagen höll Karlstads kommun en presskonferens där man berättade att Muminvärlden skulle kunna öppna en sagopark på Skutberget 2020.

Men enligt Tomi Lohikoski är det ännu osäkert om det blir så.

– Vi är väldigt tidigt i förhandlingarna. Inga avtal har skrivits och vi tittar även på lägen i andra länder. – Det förs diskussioner på olika nivåer kring en etablering, men vi har ingen tidsplan för när ett beslut ska fattas. Det här är ett stort steg att ta för oss, säger han.

Tomi Lohikoski konstaterar dock att Karlstad ligger bra till i förhandlingarna.

– Karlstad ligger centralt till mellan Stockholm och Oslo, här finns redan en tomt avsatt för en upplevelsepark, här passerar även många asiater vilket är positivt eftersom Mumin är väldigt populärt där och här finns Skutberget vars natur passar för parken.

– Man ska ha en känsla att kliva in i en sagobok och samtidigt ska det vara nära till vatten och det får vi med Vänern.

– I Muminböckerna är hav ett viktigt tema därför har vi ett krav att parken ska ligga vid vatten. Det är en stor fråga för oss, säger han.

Länsstyrelsen säger att det blir svårt att få dispens från strandskyddet på Skutberget. Kommentar?

– Vi förstår att strandskyddet är viktigt. Men vi respekterar naturen och vill leva i symbios med den.

– I Nådendal hyr vi hälften av en ö, cirka 50 000 kvadratmeter, där parken ligger sedan 1993 och där finns det mängder med fåglar som lägger ägg och många fridlysta växter.

– Därför hoppas vi att länsstyrelsen säger ja om vi väljer Karlstad, säger Tomi Lohikoski.

Några planer för hur Muminvärldens andra park ska se ut finns ännu inte. Den kommer dock bestå av ett antal byggnader där man kan träffa de olika figurerna, bland annat det klassiska fyra våningar höga Mumintornet.

– I Nådendal har vi 200 000 besökare om året och vi tror på fler i den nya anläggningen som beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor och som senare kan följas av flera sagoparker.

Muminvärlden är öppen sommartid och nio dagar på vintern och har tio fast anställda och 250 säsongsanställda. Minst lika många blir det i den nya anläggningen.