2017-04-21 06:00

2017-04-21 11:12

Unik anläggning planeras

KARLSTAD: Skutberget kan få stor upplevelsepark för hela familjen

Det är en större upplevelseanläggning som planeras vid den obebyggda tomten vid infarten till Skutberget. En anläggning som verkligen skulle sätta Karlstad på turismkartan.
– Ja, detta är något unikt för Sverige. Men det är ännu för tidigt att gå ut och berätta om planerna.

Göran Österman, investment manager på Business Värmland, är försiktig när han talar om det spektakulära projektet som planeras på Skutberget.

Det är han som håller kontakten med det bolag som är intresserat av att etablera upplevelseanläggningen i Karlstad.

– Den här kontakten har funnits i drygt ett halvår och vi är nu inne i ett intressant skede. Skulle det här projektet bli verklighet kommer det bli väldigt positivt för Karlstad och Värmland, säger Göran Österman.

NWT har i flera artiklar berättat om att det pågår diskussioner kring en större etablering vid Skutberget. Men något lek- eller vattenland är det inte frågan om, enligt kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M).

”Passar inte in”

– Nej, vi är väldigt noga med att det vi säger ja till där ska smälta in i dagens friluftsområde. Och ett lek- eller vattenland passar inte in där. Det som diskuteras är i stället en annan typ av satsning för hela familjen som inte hotar Skutbergets natur, säger han.

Enligt Göran Österman handlar det om en större upplevelseanläggning av en stort som verkligen skulle sätta Karlstad på turismkartan.

– Ja, detta är något unikt för Sverige. Men det är ännu för tidigt att gå ut och berätta om planerna. Vi har fortfarande en lång resa kvar att göra innan detta kan bli verklighet och kommunen är en viktig partner i det arbetet.

– Anledningen till att bolaget som står bakom de här planerna är intresserat av just Karlstad är stan ligger strategiskt bra till mellan Stockholm, Oslo och Göteborg för att kunna locka till sig många besökare, säger Göran Österman.

Den stora satsningen är tänkt att byggas på den tomt alldeles till vänster vid infarten till Skutberget som kommunen har sparat i många år för turismverksamhet.

– En sådan här anläggning finns bara på en enda plats i världen och nu väljer bolaget bakom den mellan Karlstad och en utländsk stad för att bygga upp en ny sådan upplevelsepark. Tomten går ner till Vänern och även vattenytorna där är tänkta utnyttjas, säger stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S).

– En anledning till att Karlstad är intressant är att väldigt många asiater är intresserade av det här parktemat och många sådana turister passerar stan. Blir projektet verklighet är det bingo för Karlstad och skulle betyda väldigt mycket, fortsätter han.

Stort underlag

Avgående ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Peter Kullgren (KD) ser också tydliga vinster med den eventuella etableringen.

– Jag tror det blir jättebra och något som passar bra in på Skutberget. Och kundunderlaget är stort. Inom tre timmar från Karlstad bor det sex miljoner människor. För att detta ska bli verklighet måste dock en ny detaljplan tas fram för området.

Göran Österman, investment manager på Business Värmland, är försiktig när han talar om det spektakulära projektet som planeras på Skutberget.

Det är han som håller kontakten med det bolag som är intresserat av att etablera upplevelseanläggningen i Karlstad.

– Den här kontakten har funnits i drygt ett halvår och vi är nu inne i ett intressant skede. Skulle det här projektet bli verklighet kommer det bli väldigt positivt för Karlstad och Värmland, säger Göran Österman.

NWT har i flera artiklar berättat om att det pågår diskussioner kring en större etablering vid Skutberget. Men något lek- eller vattenland är det inte frågan om, enligt kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M).

”Passar inte in”

– Nej, vi är väldigt noga med att det vi säger ja till där ska smälta in i dagens friluftsområde. Och ett lek- eller vattenland passar inte in där. Det som diskuteras är i stället en annan typ av satsning för hela familjen som inte hotar Skutbergets natur, säger han.

Enligt Göran Österman handlar det om en större upplevelseanläggning av en stort som verkligen skulle sätta Karlstad på turismkartan.

– Ja, detta är något unikt för Sverige. Men det är ännu för tidigt att gå ut och berätta om planerna. Vi har fortfarande en lång resa kvar att göra innan detta kan bli verklighet och kommunen är en viktig partner i det arbetet.

– Anledningen till att bolaget som står bakom de här planerna är intresserat av just Karlstad är stan ligger strategiskt bra till mellan Stockholm, Oslo och Göteborg för att kunna locka till sig många besökare, säger Göran Österman.

Den stora satsningen är tänkt att byggas på den tomt alldeles till vänster vid infarten till Skutberget som kommunen har sparat i många år för turismverksamhet.

– En sådan här anläggning finns bara på en enda plats i världen och nu väljer bolaget bakom den mellan Karlstad och en utländsk stad för att bygga upp en ny sådan upplevelsepark. Tomten går ner till Vänern och även vattenytorna där är tänkta utnyttjas, säger stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S).

– En anledning till att Karlstad är intressant är att väldigt många asiater är intresserade av det här parktemat och många sådana turister passerar stan. Blir projektet verklighet är det bingo för Karlstad och skulle betyda väldigt mycket, fortsätter han.

Stort underlag

Avgående ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Peter Kullgren (KD) ser också tydliga vinster med den eventuella etableringen.

– Jag tror det blir jättebra och något som passar bra in på Skutberget. Och kundunderlaget är stort. Inom tre timmar från Karlstad bor det sex miljoner människor. För att detta ska bli verklighet måste dock en ny detaljplan tas fram för området.