2017-04-21 18:29

2017-04-21 18:29

Är kritisk mot myndigheter

KARLSTAD: Kommunen svarar om Katrineberg

Karlstads kommun riktar i ett svar till regeringen kritik mot de yttranden som Naturvårdsverket och Boverket har gjort kring den överklagade detaljplanen för Katrineberg.

NWT berättade nyligen att de två verken i ett remissvar inte anser att det finns särskilda skäl – stor brist på bostäder – för att upphäva strandskyddet på 300 meter på Katrineberg och tillåta 750 nya bostäder där. Naturskyddet är viktigare.

Kommunen påpekar i sitt svar återigen den stora bristen på bostäder och att det inte finns någon ersättare för Katrineberg och att allmänintresset gör att regeringen bör säga ja till en exploatering av området.

Man påpekar att större delen av biotoperna med naturvärden inom strandskyddsområdet ska undantas från exploatering och att det samtidigt kommer att bildas ett naturreservat där resten av naturmarken ska ingå. Dessutom ska en 100 meter bred zon längs stranden sparas som naturmark.

Detaljplanen överklagades till regeringen av länsstyrelsen som hade samma inställning som de två verken och att den unika naturen borde bevaras.

NWT berättade nyligen att de två verken i ett remissvar inte anser att det finns särskilda skäl – stor brist på bostäder – för att upphäva strandskyddet på 300 meter på Katrineberg och tillåta 750 nya bostäder där. Naturskyddet är viktigare.

Kommunen påpekar i sitt svar återigen den stora bristen på bostäder och att det inte finns någon ersättare för Katrineberg och att allmänintresset gör att regeringen bör säga ja till en exploatering av området.

Man påpekar att större delen av biotoperna med naturvärden inom strandskyddsområdet ska undantas från exploatering och att det samtidigt kommer att bildas ett naturreservat där resten av naturmarken ska ingå. Dessutom ska en 100 meter bred zon längs stranden sparas som naturmark.

Detaljplanen överklagades till regeringen av länsstyrelsen som hade samma inställning som de två verken och att den unika naturen borde bevaras.