2017-04-21 18:12

2017-04-21 18:12

Ansöker om bidrag till älvbro

KARLSTAD

Karlstads kommun söker statligt bidrag på 7,5 miljoner kronor från det statliga stadsmiljöavtalet till finansieringen av den nya gång- och cykelbron över Klarälven mellan Råtorp och Färjestad.

Bron beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor och om alla arbeten hade genomförts under 2018 skulle kommunen kunnat söka om halva kostnaden, 20 miljoner kronor. Men eftersom bygget beräknas komma i gång först under hösten 2018 kan man bara söka om det lägre beloppet.

Karlstads kommun hoppas få besked i höst om man får det statliga bidraget. Som motprestation ska kommunen anlägga flera nya gång- och cykelvägar bland annat vid det nya bostadsområdet Östra Jakobsberg.

Bron beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor och om alla arbeten hade genomförts under 2018 skulle kommunen kunnat söka om halva kostnaden, 20 miljoner kronor. Men eftersom bygget beräknas komma i gång först under hösten 2018 kan man bara söka om det lägre beloppet.

Karlstads kommun hoppas få besked i höst om man får det statliga bidraget. Som motprestation ska kommunen anlägga flera nya gång- och cykelvägar bland annat vid det nya bostadsområdet Östra Jakobsberg.