2017-04-20 06:00

2017-04-20 06:00

19 fall av multiresistent bakterie

VÄRMLAND: Största utbrottet hittills i Värmland

Vård. Landstinget har gjort 1 800 provtagningar och upptäckt 19 fall av VRE. Det är det största utbrottet av multiresistenta bakterier hittills i Värmland.
– Vi har givetvis varit oroade, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

VRE är en tarmbakterie som man inte vill ha in i sjukhusmiljöer.

Den kan orsaka infektioner, är resistent mot en rad vanliga antibiotika och kan därför vara besvärlig att bli av med.

Landstinget upptäckte det första fallet på Centralsjukhuset i januari och sedan dess har arbetet med att hindra spridningen pågått.

1 800 odlingar, provtagningar, har gjorts för att spåra bakterien och totalt har 19 fall upptäckts på Centralsjukhuset och på Torsby sjukhus.

Ett så stort utbrott av multiresistenta bakterier har inte drabbat Värmland tidigare.

Tagit många prov

– Vi har givetvis varit oroade, säger Ingemar Hallén.

– Men det finns flera exempel i landet där man också fått betydligt fler fall och det är det som har gjort att vi odlat så mycket.

Nu är spårningen inte lika omfattande. Det hänger ihop med att det senaste fallet konstaterades i slutet av mars.

– Man får beteckna det som att det varit ett utbrott och att det nu ser lovande ut, säger Ingemar Hallén.

– Vi har inte upphört med odlingarna, men de är mer riktade till vissa verksamheter framför allt där det finns patienter som har VRE.

Leta aktivt

Landstinget undersöker också hur vården skulle kunna söka aktivt efter bakterien även när det här utbrottet är över.

– Vi ser över om vi kan införa någon slags grundscreening så att man aktivt letar efter det i ett visst system, säger Ingemar Hallén.

Att följa hygienrutiner och ha noggrann städning i sjukhusmiljöerna är viktigt för att undvika att bakterien sprids vidare.

– Antibiotikaresistens hos bakterier visar också på vikten av bra antibiotikapolicy och riktlinjer så att det inte används för mycket och för breda antibiotika.

VRE är en tarmbakterie som man inte vill ha in i sjukhusmiljöer.

Den kan orsaka infektioner, är resistent mot en rad vanliga antibiotika och kan därför vara besvärlig att bli av med.

Landstinget upptäckte det första fallet på Centralsjukhuset i januari och sedan dess har arbetet med att hindra spridningen pågått.

1 800 odlingar, provtagningar, har gjorts för att spåra bakterien och totalt har 19 fall upptäckts på Centralsjukhuset och på Torsby sjukhus.

Ett så stort utbrott av multiresistenta bakterier har inte drabbat Värmland tidigare.

Tagit många prov

– Vi har givetvis varit oroade, säger Ingemar Hallén.

– Men det finns flera exempel i landet där man också fått betydligt fler fall och det är det som har gjort att vi odlat så mycket.

Nu är spårningen inte lika omfattande. Det hänger ihop med att det senaste fallet konstaterades i slutet av mars.

– Man får beteckna det som att det varit ett utbrott och att det nu ser lovande ut, säger Ingemar Hallén.

– Vi har inte upphört med odlingarna, men de är mer riktade till vissa verksamheter framför allt där det finns patienter som har VRE.

Leta aktivt

Landstinget undersöker också hur vården skulle kunna söka aktivt efter bakterien även när det här utbrottet är över.

– Vi ser över om vi kan införa någon slags grundscreening så att man aktivt letar efter det i ett visst system, säger Ingemar Hallén.

Att följa hygienrutiner och ha noggrann städning i sjukhusmiljöerna är viktigt för att undvika att bakterien sprids vidare.

– Antibiotikaresistens hos bakterier visar också på vikten av bra antibiotikapolicy och riktlinjer så att det inte används för mycket och för breda antibiotika.