2017-04-14 06:00

2017-04-14 06:00

Hemliga planer för Skutberget

KARLSTAD: Skutbergsgården och motionscentralen kommer sannolikt att rivas

Kommunledningen fortsätter att tiga om framtiden för Skutberget.
Hemliga förhandlingar pågår med externa finansiärer.
Skutbergsgården och motionscentralen kanske byts ut mot ett Lekland.

Redan beslutade investeringar för friluftslivet och längs motionsspåren på Skutberget har skjutits på framtiden.

Anledningen är att man tänker invänta ett större beslut om hur Skutberget ska se ut i framtiden.

Stora förändringar

Stora förändringar är att vänta.

– Vi har bett tjänstemännen att ta fram ett förslag. Innan det är klart kan jag tyvärr inte säga så mycket mer, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M).

Diskussioner pågår med flera parter. Externa intressenter, privata investerare.

Skutbergets vänner som kämpar för Motionscentralen är, enligt kommunen, involverade i samtalen.

Men de verkar kämpa förgäves.

Inte finnas kvar

– Motionscentralen kommer inte att finnas kvar som den ser ut i dag. Jag kan inte svara på om det kommer att finnas någon motionsanläggning på området, säger Johanna Larsson.

Skutbergsgården jämnas sannolikt med marken den också.

– Den är i väldigt dåligt skick. Jag skulle bli förvånad om den finns kvar.

Kommer fotbollsplanerna vara kvar?

– Det kan jag inte svara på.

När får Karlstadsborna veta vad som händer med Skutberget?

– Det kan jag inte svara på.

I år?

– Det får vi hoppas, det är ambitionen.

Ska Skutberget bli ett Lekland, ett Karstads Sommarland?

– Det kan jag inte svara på, säger Johanna Larsson.

– Men jag är helt övertygad om att det kommer att bli väldigt bra. En tillgång som blir tillgänglig för alla Karlstadsbor och besökare.

Strövområden

Hon lovar att det ska finnas strövområden kvar på Skutberget, och elljusspår och andra motionsspår. I sommar kommer toaletterna att vara öppna i Skutbergsgården och en mobil toaanläggning finnas vid den stora sandstranden.

First camp ska fortsätta driva campingen, på ”ungefär samma ytor” som idag.

Redan beslutade investeringar för friluftslivet och längs motionsspåren på Skutberget har skjutits på framtiden.

Anledningen är att man tänker invänta ett större beslut om hur Skutberget ska se ut i framtiden.

Stora förändringar

Stora förändringar är att vänta.

– Vi har bett tjänstemännen att ta fram ett förslag. Innan det är klart kan jag tyvärr inte säga så mycket mer, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M).

Diskussioner pågår med flera parter. Externa intressenter, privata investerare.

Skutbergets vänner som kämpar för Motionscentralen är, enligt kommunen, involverade i samtalen.

Men de verkar kämpa förgäves.

Inte finnas kvar

– Motionscentralen kommer inte att finnas kvar som den ser ut i dag. Jag kan inte svara på om det kommer att finnas någon motionsanläggning på området, säger Johanna Larsson.

Skutbergsgården jämnas sannolikt med marken den också.

– Den är i väldigt dåligt skick. Jag skulle bli förvånad om den finns kvar.

Kommer fotbollsplanerna vara kvar?

– Det kan jag inte svara på.

När får Karlstadsborna veta vad som händer med Skutberget?

– Det kan jag inte svara på.

I år?

– Det får vi hoppas, det är ambitionen.

Ska Skutberget bli ett Lekland, ett Karstads Sommarland?

– Det kan jag inte svara på, säger Johanna Larsson.

– Men jag är helt övertygad om att det kommer att bli väldigt bra. En tillgång som blir tillgänglig för alla Karlstadsbor och besökare.

Strövområden

Hon lovar att det ska finnas strövområden kvar på Skutberget, och elljusspår och andra motionsspår. I sommar kommer toaletterna att vara öppna i Skutbergsgården och en mobil toaanläggning finnas vid den stora sandstranden.

First camp ska fortsätta driva campingen, på ”ungefär samma ytor” som idag.