Så bekämpas cancerrisk

KARLSTAD: Räddningstjänsten i Karlstadsregionen jobbar aktivt

Giftig rök som sätter sig i kläderna kan öka risken för cancer.
Därför klär brandmännen numera av sig redan på brandplatsen.

Vi omger oss med en ofantlig mängd olika material och kemikalier i vår vardag. Och nya ämnen tillkommer hela tiden.

Vilka ämnen som bildas eller frigörs vid en brand i en bostad, på en arbetsplats eller i en industri är det egentligen ingen som vet, ingen kan heller säga vilka farliga ämnen brandmännen får i sig under sitt arbete eller vad dessa gör med hälsan på sikt.

– Det vi vet är att när det brinner bildas rökgaser, och i rökgaserna finns cancerogena ämnen, säger brandingenjör Mattias Huss Malmborg i Karlstad.

Flera internationella studier har visat att brandmän drabbas av viss cancer oftare än andra.

– Men effekterna syns ofta först på lång sikt. Det kan handla om 20-30 år.

De senaste åren har en ökad medvetenhet om problemen lett till en rad arbetsmiljöåtgärder runt om i landet. Räddningstjänsten i Skellefteå har varit en föregångare i Sverige, men också internationellt.

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen jobbar aktivt, och har sedan drygt ett år en modern anläggning där kläder som utsatts för giftig rök och sot tas in direkt och tvättas, utan risk för kontaminering av omgivningen.

– Det går att komma långt med rutiner. På brandplatsen kan det handla om sådant som att jobba med andningsskydd eller att ställa sig på avstånd.

– Alla byter också om till rena kläder innan de sätter sig i bilarna.

Kläderna som utsatts för den giftiga röken kapslas in i säckar, som bärs in direkt till tvättmaskinerna när brandmännen kommer tillbaka till stationen.

– Vi blir mer och mer medvetna, och kan minska exponeringen på olika sätt. Nu har det här också kommit in i utbildningen, vilket ju är oerhört viktigt.

2017-03-20 16:35

2017-03-20 16:35