Långflygare tar en bensträckare

KARLSTAD: Hundratals sångsvanar väntar på våren

Flera hundra svanar har hållit till på ett fält i Bofasterud utanför Karlstad de senaste dagarna. Enligt Karl-Erik Möberg, ordförande i Karlstads ornitologiska förening, är det vanligt att fåglarna samlas vid den här tiden på året för att rasta och äta på väg till häckningsplatserna.

– De samlas på flera ställen runt Karlstad när de kommer på våren, säger Karl-Erik Möberg. Det kan vara flockar på upp till 400 sångsvanar runt Karlstad. Men det är ingenting om man jämför med sjön Tysslingen (utanför Örebro), de har haft 4 000 fåglar som mest.

Färdas i flock

Sångsvanar färdas i stora flockar, till skillnad från knölsvanarna som håller ihop i familjer. Sångsvanarna flyttar just nu upp från vintervistelsen på den svenska västkusten och i Danmark och de rastar på flera platser runt om i Värmland.

– De samlas där det finns mycket att käka, på stora öppna fält, säger Karl-Erik Möberg. Sedan flyger de ut någonstans och sover på nätterna.

Men det är bara en kort period som fåglarna rastar och de stora ansamlingarna med sångsvanar kommer att ge sig av igen så snart vädret blir varmare.

Däremot finns häckande par i sjöar i hela Sverige, en företeelse som är förhållandevis ny.

– Så var det inte när jag började titta på fåglar, säger Karl-Erik Möberg. Då höll sångsvanarna bara till i norra Norrland på somrarna. Men nu kan de ses under hela året så långt ner som i Skåne.

Varför utbredningen har ökat så markant har han dock inget säkert svar på.

– Jag tror att sångsvanarna har blivit många fler, säger han. För så lite som 20 år sedan kom det mycket färre sångsvanar på våren.

Sångsvanar återkommer gärna till samma plats år efter år och helst vill varje svanpar he en sjö för sig själv.

2017-03-20 16:54

2017-03-20 16:54