2017-03-18 06:00

2017-03-19 10:46

Utredning ska ge svar på orosfrågor kring moské

KARLSTAD: Kommunen vill klargöra

Många Karlstadsbor är oroade att en moské ska leda till ökad extremism och påverka säkerheten på Rud. Karlstads kommun tar oron på allvar och har gjort en större utredning.

Bland alla de nästan 400 synpunkter som kommit in till kommunen om mosképlanen ger många uttryck för oro.

Oro att en moské ska leda ökad radikalisering, hedersrelaterat våld, försämrad kvinnosyn för att nämna några saker.

Orosfrågorna ska inte påverka beslutet om detaljplanen.

– Men vi måste ändå hantera de här frågorna och det har varit ett omfattande arbete. Vi har pratat med experter och forskare, berättar kommunikationsdirektör Katarina Lindström.

På onsdag

Innehållet i utredningen presenteras först i samband med stadsbyggnadsnämndens möte på onsdag.

Redan på torsdagskvällen svarade Per-Samuel Nisser på en del frågor om moskébygget i fullmäktige. Detta som svar på en interpellation från Ljubica Jasic Modin (SD). En av frågorna var:

Vad anser kommunstyrelsens ordförande om allmänhetens och kommuninvånarnas oro och rädsla för att en moské inte bara blir en religiös mötesplats, utan också en samlingsplats ökad radikalisering?

– Vi måste möta Karlstadsbors oro, vad den än må gälla, med respekt och vi ska lyssna till vad den grundar sig i. Vi ska, så långt det är möjligt, samla in information och fakta och föra en dialog med våra invånare. Det gäller alla Karlstadsbor oavsett religion, ursprungsland eller bostadsområde. Kommunen arbetar redan idag förebyggande med skola och polis för att minska risken för radikalisering och våldsbejakande extremism enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige beslutade om förra året, svarade Nisser.

Bland alla de nästan 400 synpunkter som kommit in till kommunen om mosképlanen ger många uttryck för oro.

Oro att en moské ska leda ökad radikalisering, hedersrelaterat våld, försämrad kvinnosyn för att nämna några saker.

Orosfrågorna ska inte påverka beslutet om detaljplanen.

– Men vi måste ändå hantera de här frågorna och det har varit ett omfattande arbete. Vi har pratat med experter och forskare, berättar kommunikationsdirektör Katarina Lindström.

På onsdag

Innehållet i utredningen presenteras först i samband med stadsbyggnadsnämndens möte på onsdag.

Redan på torsdagskvällen svarade Per-Samuel Nisser på en del frågor om moskébygget i fullmäktige. Detta som svar på en interpellation från Ljubica Jasic Modin (SD). En av frågorna var:

Vad anser kommunstyrelsens ordförande om allmänhetens och kommuninvånarnas oro och rädsla för att en moské inte bara blir en religiös mötesplats, utan också en samlingsplats ökad radikalisering?

– Vi måste möta Karlstadsbors oro, vad den än må gälla, med respekt och vi ska lyssna till vad den grundar sig i. Vi ska, så långt det är möjligt, samla in information och fakta och föra en dialog med våra invånare. Det gäller alla Karlstadsbor oavsett religion, ursprungsland eller bostadsområde. Kommunen arbetar redan idag förebyggande med skola och polis för att minska risken för radikalisering och våldsbejakande extremism enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige beslutade om förra året, svarade Nisser.