2017-03-10 16:57

2017-03-10 16:57

Kunskapsöverföring om vänerfrågor

Vad gjorde ni på Vänertinget, Laila Gibson, verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet som varit i Lidköping på Vänerting i två dagar?

– På torsdagen var det konferenser och under fredagen var det många årsmöten. Ett 50-tal olika föreningar och företag med runt 100 personer har deltagit.

Vad har ni pratat om?

– Temat har varit maritima näringar och maritima kluster. Vi vill ha en kunskapsöverföring mellan alla som på olika sätt jobbar med Vänerfrågor. Vi vill visa bredden och ge exempel på de olika maritima näringarna. Och så har vi haft ett pass om miljöfrågor och klimatutvecklingen.

Vilka är de maritima näringarna?

– Besöksnäringen, fisket, service och tillverkning, marinteknologi, sjöfarten och hamnutvecklingen.

Vad är Vänertinget?

– Det här var första gången vi kallade sammankomsten för Vänertinget. Tanken är att alla som jobbar kring Vänern ska samlas en gång per år och det här var andra gången som Vänersamarbetet arrangerade sammankomsten.

Och Vänersamarbetet, vad är det?

– En ekonomisk förening som de 13 kommunerna runt Vänern har bildat med stöd av sina regioner.

– På torsdagen var det konferenser och under fredagen var det många årsmöten. Ett 50-tal olika föreningar och företag med runt 100 personer har deltagit.

Vad har ni pratat om?

– Temat har varit maritima näringar och maritima kluster. Vi vill ha en kunskapsöverföring mellan alla som på olika sätt jobbar med Vänerfrågor. Vi vill visa bredden och ge exempel på de olika maritima näringarna. Och så har vi haft ett pass om miljöfrågor och klimatutvecklingen.

Vilka är de maritima näringarna?

– Besöksnäringen, fisket, service och tillverkning, marinteknologi, sjöfarten och hamnutvecklingen.

Vad är Vänertinget?

– Det här var första gången vi kallade sammankomsten för Vänertinget. Tanken är att alla som jobbar kring Vänern ska samlas en gång per år och det här var andra gången som Vänersamarbetet arrangerade sammankomsten.

Och Vänersamarbetet, vad är det?

– En ekonomisk förening som de 13 kommunerna runt Vänern har bildat med stöd av sina regioner.