2017-02-21 16:46

2017-02-21 16:46

Kvinnor utmanar machokulturen

VÄRMLAND: "Vi ska inte tvinga in tjejer som inte vill, men de som vill ska känna sig välkomna"

Trots 20 års aktivt arbete har räddningstjänsten inte lyckats locka särskilt många kvinnor till yrket. Kartläsare och förläsare Tina Thörner har goda råd på vägen.
– Det går snabbt om man vill. Rätt verktyg, mod och små steg varje dag är det som gäller.

Bara fyra procent av de heltidsanställda brandmännen i Sverige är kvinnor. För deltidsbrandmännen är siffran sex procent.

I Karlstadsregionen finns sammanlagt 245 brandmän i beredskap. Två av dem är heltidsanställda kvinnor och 26 deltidsanställda.

Gärna förändring, bara jag slipper ändra på mig. Det var temat när drygt hundra brandmän samlades i går på Karolinen i Karlstad för en heldag om jämställdhet inom räddningstjänsten. Arrangör var NJL, Nätverket jämställd räddningstjänst, som ett 60-tal räddningstjänster i Sverige är medlemmar i. I år är Karlstad ordförande för nätverket.

– Nätverket har funnits i 20 år och finns till för att stötta varandra, utbyta erfarenheter och inspirera, som i dag. Den här temadagen blir ett jättebra avstamp för årets aktiviteter, säger Nils Weslien, förbundsdirektör för räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

Varför har ni inte lyckats rekrytera fler kvinnor till yrket på 20 år?

– Tjejerna står på kö för att bli ambulanssjuksköterskor medan vi konkurrerar om de få som vill bli brandmän. Det finns ett 90-tal kommuner i landet som inte anställt en enda kvinna, men det finns inget i yrket som begränsar vare sig män eller kvinnor. Så det handlar mer om grundläggande värderingar, en struktur och kultur som vi måste jobba mer med, fortsätter han.

Börja tidigt

Erik Flink, jämställdhetshandläggare på MSB räddningstjänst, tror att man måste börja mycket tidigare för att fånga upp tjejerna.

– Vi har en könskodad arbetsmarknad i Sverige och förändringen går jättesakta. Tjejerna behöver förebilder för att känna igen sig i vår mansdominerade bransch. Och samtidigt finns inte omklädningsrum, kläder och skor som passar på alla stationer.

En av föreläsarna under dagen är rallykartläsaren Tina Thörner.

– Jag vill inte kalla det machokultur utan föråldrade grupperingar. När jag gav mig in i yrket var drivkraften mitt intresse och målet nådde jag genom tålamod och ett tydligt varför jag slåss. Så låt varje brandgubbe ta med en skoltjej på praktik så är det klart att det förändras.

En längre intervju med Tina Thörner finns som webb-tv.

Bara fyra procent av de heltidsanställda brandmännen i Sverige är kvinnor. För deltidsbrandmännen är siffran sex procent.

I Karlstadsregionen finns sammanlagt 245 brandmän i beredskap. Två av dem är heltidsanställda kvinnor och 26 deltidsanställda.

Gärna förändring, bara jag slipper ändra på mig. Det var temat när drygt hundra brandmän samlades i går på Karolinen i Karlstad för en heldag om jämställdhet inom räddningstjänsten. Arrangör var NJL, Nätverket jämställd räddningstjänst, som ett 60-tal räddningstjänster i Sverige är medlemmar i. I år är Karlstad ordförande för nätverket.

– Nätverket har funnits i 20 år och finns till för att stötta varandra, utbyta erfarenheter och inspirera, som i dag. Den här temadagen blir ett jättebra avstamp för årets aktiviteter, säger Nils Weslien, förbundsdirektör för räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

Varför har ni inte lyckats rekrytera fler kvinnor till yrket på 20 år?

– Tjejerna står på kö för att bli ambulanssjuksköterskor medan vi konkurrerar om de få som vill bli brandmän. Det finns ett 90-tal kommuner i landet som inte anställt en enda kvinna, men det finns inget i yrket som begränsar vare sig män eller kvinnor. Så det handlar mer om grundläggande värderingar, en struktur och kultur som vi måste jobba mer med, fortsätter han.

Börja tidigt

Erik Flink, jämställdhetshandläggare på MSB räddningstjänst, tror att man måste börja mycket tidigare för att fånga upp tjejerna.

– Vi har en könskodad arbetsmarknad i Sverige och förändringen går jättesakta. Tjejerna behöver förebilder för att känna igen sig i vår mansdominerade bransch. Och samtidigt finns inte omklädningsrum, kläder och skor som passar på alla stationer.

En av föreläsarna under dagen är rallykartläsaren Tina Thörner.

– Jag vill inte kalla det machokultur utan föråldrade grupperingar. När jag gav mig in i yrket var drivkraften mitt intresse och målet nådde jag genom tålamod och ett tydligt varför jag slåss. Så låt varje brandgubbe ta med en skoltjej på praktik så är det klart att det förändras.

En längre intervju med Tina Thörner finns som webb-tv.