2017-02-10 15:14

2017-02-11 09:50

Moderaterna säger nej till moské på Rud

KARLSTAD: "Vi har tagit del av synpunkter från olika intressenter"

(UPPDATERAD) På fredagen gav Moderaterna sitt beslut i frågan om en moské på Rud– nej.
– Det är flera Karlstadsbor som har pekat på en otrygghet och då måste vi lyssna, säger Per- Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

När NWT skrev om mosképlanerna i december uttalade sig en av Karlstadsmoderaterna så här:

– Det är min bestämda uppfattning att i det läget kommunen befinner sig, en tid av tillväxt och bostadsbrist, skall kommunens mark i första hand prioriteras mot bostäder och välfärdsverksamhet. Inte religiösa byggnader, svarade Alexander Torin.

”Otrygghet”

Nu följer alltså partiet som helhet samma väg. Enligt kommunstyrelsens ordförande Per- Samuel Nisser (M) har frågan diskuterats mer än någon tidigare fråga.

– Jag har nog aldrig varit med om en fråga där så många har haft en åsikt både inom och utanför partiet. Både medborgare och föreningar har varit engagerade i frågan, säger han.

I veckan samlades kommunfullmäktigegruppen för ännu en diskussion om moskébygget och kunde därefter lämna sin röst i frågan– nej till moskébygge på Rud.

– Vi har religionsfrihet och föreningar har rätt att etablera byggnader, men när det blev kopplat med att flera människor pekar på en otrygghet anser vi det inte lämpligt.

Var tycker ni att en moské ska byggas?

– Vi har inget förslag på det i nuläget, men om det kommer upp nya förslag i framtiden får vi ta ställning till det då.

Varför offentliggjorde ni ert svar precis nu?

– Det handlar egentligen om att vi nyligen har diskuterat frågan på nytt och då kom fram till ett beslut, nu vill vi berätta vad vi tycker.

Hur kommer ert beslut att påverka fortsatt process?

– Det får vi se. Det beror på hur stadsbyggnadsnämnden tar frågan vidare, för det är där den ligger nu. Vi har tagit ställning i sakfrågan och nu är det upp till de andra partierna att tycka, det är svårt att hitta rätt en fråga som denna, säger Per-Samuel Nisser.

Rauf Ahmadi är talesperson för Islamiska kulturföreningen i Karlstad och blev upprörd när han nåddes av Moderaternas besked.

– De har förstått fel, utan moskén blir det inte tryggare. Oroligheter finns redan och om vi inte har någon gemensam samlingspunkt kommer det bli värre och vi mer utspridda. Jag vill skicka med en fråga till de politiker som vill sätta stopp för detta: Ni pratar om religionsfrihet, men vart ska vi få plats? Vart passar vi in?

Hur tänker du gå vidare?

– Jag vill fullborda arbetet – för samhällets skull.

Religionsfrihet

I december skickade NWT, inför en artikelserie om moskén, ut tre frågor till ledamöterna i fullmäktige där politikerna fick motivera sitt ställningstagande i frågan. Bland ja- röstare för en moské på Rud fanns bland annat Hans-Åke Scherp (V) och kommunalrådet Monica Bubholz (MP).

– Jag tycker det är viktigt att olika religioner får bedriva sin verksamhet i Karlstad under liknande villkor, vi har ju religionsfrihet i Sverige, svarade Monica Bubholz.

När NWT skrev om mosképlanerna i december uttalade sig en av Karlstadsmoderaterna så här:

– Det är min bestämda uppfattning att i det läget kommunen befinner sig, en tid av tillväxt och bostadsbrist, skall kommunens mark i första hand prioriteras mot bostäder och välfärdsverksamhet. Inte religiösa byggnader, svarade Alexander Torin.

”Otrygghet”

Nu följer alltså partiet som helhet samma väg. Enligt kommunstyrelsens ordförande Per- Samuel Nisser (M) har frågan diskuterats mer än någon tidigare fråga.

– Jag har nog aldrig varit med om en fråga där så många har haft en åsikt både inom och utanför partiet. Både medborgare och föreningar har varit engagerade i frågan, säger han.

I veckan samlades kommunfullmäktigegruppen för ännu en diskussion om moskébygget och kunde därefter lämna sin röst i frågan– nej till moskébygge på Rud.

– Vi har religionsfrihet och föreningar har rätt att etablera byggnader, men när det blev kopplat med att flera människor pekar på en otrygghet anser vi det inte lämpligt.

Var tycker ni att en moské ska byggas?

– Vi har inget förslag på det i nuläget, men om det kommer upp nya förslag i framtiden får vi ta ställning till det då.

Varför offentliggjorde ni ert svar precis nu?

– Det handlar egentligen om att vi nyligen har diskuterat frågan på nytt och då kom fram till ett beslut, nu vill vi berätta vad vi tycker.

Hur kommer ert beslut att påverka fortsatt process?

– Det får vi se. Det beror på hur stadsbyggnadsnämnden tar frågan vidare, för det är där den ligger nu. Vi har tagit ställning i sakfrågan och nu är det upp till de andra partierna att tycka, det är svårt att hitta rätt en fråga som denna, säger Per-Samuel Nisser.

Rauf Ahmadi är talesperson för Islamiska kulturföreningen i Karlstad och blev upprörd när han nåddes av Moderaternas besked.

– De har förstått fel, utan moskén blir det inte tryggare. Oroligheter finns redan och om vi inte har någon gemensam samlingspunkt kommer det bli värre och vi mer utspridda. Jag vill skicka med en fråga till de politiker som vill sätta stopp för detta: Ni pratar om religionsfrihet, men vart ska vi få plats? Vart passar vi in?

Hur tänker du gå vidare?

– Jag vill fullborda arbetet – för samhällets skull.

Religionsfrihet

I december skickade NWT, inför en artikelserie om moskén, ut tre frågor till ledamöterna i fullmäktige där politikerna fick motivera sitt ställningstagande i frågan. Bland ja- röstare för en moské på Rud fanns bland annat Hans-Åke Scherp (V) och kommunalrådet Monica Bubholz (MP).

– Jag tycker det är viktigt att olika religioner får bedriva sin verksamhet i Karlstad under liknande villkor, vi har ju religionsfrihet i Sverige, svarade Monica Bubholz.