2017-02-10 06:00

2017-03-18 10:48

Hemvärnet skyddar Värmland

FÖRSVARET: Allt fler vill engagera sig

Hemvärnets 600 personer starka styrka i Värmland är mer redo än på länge. Intresset för att engagera sig har ökat markant de senaste tre åren.
– Vi är experter på att skydda och bevaka, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är chef för Örebro- Värmlandsgruppen.

Just nu förbereder han vårens storövning för hemvärnet i Värmland. Vecka 14 kommer 300-400 man att delta i övningen som genomförs i trakterna kring Filipstad.

– Det har alltid varit stort engagemang för hemvärnet i Värmland. Kanske har det att göra med att vi är ett gränslandskap där försvaret historiskt alltid haft en påtaglig roll, resonerar Bengt Fransson.

2017 är hemvärnet en påtaglig del av det svenska nedbantade försvaret.

– Vi är 22 000 man, 46 procent av armén och en integrerad del av försvaret. Vi får numera egna fordon och inte bara ärvda och vi får resurser till mer utbildningstid. Välutbildade människor är avgörande, säger Bengt Fransson.

80-talsvindar

Den värmländska hemvärnsbataljonen består av 600 personer. Cirka 100 personer lämnar varje år och lika många nya kommer till.

Nyrekryteringen går enkelt. De senaste årens växande intresse för tjänstgöring beror enligt Bengt Fransson på oroligheterna i vår omvärld.

– 80-talets vindar blåser igen och vi har välmotiverade soldater. Vi märker även av den ökande oron hos allmänheten, vilket känns stimulerande för oss i försvaret. Det vi gör har ingen mening om vi inte har den folkliga förankringen.

Vad gör hemvärnet?

– Vi är den del av försvarsmakten som alltid finns där, men inte alltid syns.

Bengt Fransson berättar att de engagerade i Värmland finns inom alla möjliga yrken och spridda över hela länet. 14 procent är kvinnor.

Som engagerad förbinder man sig att tjänstgöra 4-13 dagar per år, beroende på befattning. Större övningar sker vår och höst.

– En uppgift ska lösas. Det är inte de mest avancerade utan följer vårt uppdrag att skydda och bevaka.

Viktiga skyddsobjekt

Vilka objekt hemvärnet ska skydda i Värmland kan Bengt Fransson inte avslöja.

– Tyvärr kommenterar jag inte Försvarsmaktens faktiska krigsplanering. Men generellt sett har hemvärnet uppgifter av central betydelse för skydd och bevakning av marin- och flygstridskrafternas basområden, kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt.

Bengt Fransson har 30 års erfarenhet från det militära och precis som alla andra ser han med oro på det som händer i vår omvärld, inte minst på Rysslands allt mer aggressiva framtoning och militära upprustning.

– Jag är inte orolig för Sveriges del. Men Rysslands agerande är anmärkningsvärt och det händer inte långt ifrån oss och måste tas med i beräkningen när vi formar vår försvarspolitik. Fakta måste gå före fantasi.

Om något händer – hur snabbt är hemvärnet på benen i Värmland?

– Det beror på befattning. För vissa gäller delar av en timme. Hela förbandet ska vara samlat inom ett dygn.

10-12 gånger per år kallas hemvärnet i Värmland in för att bistå civilsamhället, det vill säga polis och räddningstjänst. Senast för ett par veckor sedan då en äldre man försvann i I2-skogen i Karlstad.

– Hemvärnet är ett väl valt ord. Vi finns på hemmaplan, vi ställer upp och är en samhällsresurs och den myndighet som är lättast att ställa på fötter.

Just nu förbereder han vårens storövning för hemvärnet i Värmland. Vecka 14 kommer 300-400 man att delta i övningen som genomförs i trakterna kring Filipstad.

– Det har alltid varit stort engagemang för hemvärnet i Värmland. Kanske har det att göra med att vi är ett gränslandskap där försvaret historiskt alltid haft en påtaglig roll, resonerar Bengt Fransson.

2017 är hemvärnet en påtaglig del av det svenska nedbantade försvaret.

– Vi är 22 000 man, 46 procent av armén och en integrerad del av försvaret. Vi får numera egna fordon och inte bara ärvda och vi får resurser till mer utbildningstid. Välutbildade människor är avgörande, säger Bengt Fransson.

80-talsvindar

Den värmländska hemvärnsbataljonen består av 600 personer. Cirka 100 personer lämnar varje år och lika många nya kommer till.

Nyrekryteringen går enkelt. De senaste årens växande intresse för tjänstgöring beror enligt Bengt Fransson på oroligheterna i vår omvärld.

– 80-talets vindar blåser igen och vi har välmotiverade soldater. Vi märker även av den ökande oron hos allmänheten, vilket känns stimulerande för oss i försvaret. Det vi gör har ingen mening om vi inte har den folkliga förankringen.

Vad gör hemvärnet?

– Vi är den del av försvarsmakten som alltid finns där, men inte alltid syns.

Bengt Fransson berättar att de engagerade i Värmland finns inom alla möjliga yrken och spridda över hela länet. 14 procent är kvinnor.

Som engagerad förbinder man sig att tjänstgöra 4-13 dagar per år, beroende på befattning. Större övningar sker vår och höst.

– En uppgift ska lösas. Det är inte de mest avancerade utan följer vårt uppdrag att skydda och bevaka.

Viktiga skyddsobjekt

Vilka objekt hemvärnet ska skydda i Värmland kan Bengt Fransson inte avslöja.

– Tyvärr kommenterar jag inte Försvarsmaktens faktiska krigsplanering. Men generellt sett har hemvärnet uppgifter av central betydelse för skydd och bevakning av marin- och flygstridskrafternas basområden, kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt.

Bengt Fransson har 30 års erfarenhet från det militära och precis som alla andra ser han med oro på det som händer i vår omvärld, inte minst på Rysslands allt mer aggressiva framtoning och militära upprustning.

– Jag är inte orolig för Sveriges del. Men Rysslands agerande är anmärkningsvärt och det händer inte långt ifrån oss och måste tas med i beräkningen när vi formar vår försvarspolitik. Fakta måste gå före fantasi.

Om något händer – hur snabbt är hemvärnet på benen i Värmland?

– Det beror på befattning. För vissa gäller delar av en timme. Hela förbandet ska vara samlat inom ett dygn.

10-12 gånger per år kallas hemvärnet i Värmland in för att bistå civilsamhället, det vill säga polis och räddningstjänst. Senast för ett par veckor sedan då en äldre man försvann i I2-skogen i Karlstad.

– Hemvärnet är ett väl valt ord. Vi finns på hemmaplan, vi ställer upp och är en samhällsresurs och den myndighet som är lättast att ställa på fötter.

Hemvärnet

Ett riksdagsbeslut den 29 maj 1940 ledde till Hemvärnets bildande. Andra världskriget rasade i vår närhet och behovet av att skydda hembygd var påtagligt. Spontana „enheter” för att värna om hemmet bildades tidigt, dock utan lagligt stöd.

Det finns flera möjligheter att engagera sig. Vägen in beror på olika saker såsom tidigare militär utbildning eller i vilken befattning du slutligen vill tjänstgöra.

Hemvärnssoldat, skyttetjänst: kraven är att du är svensk medborgare och har minst 85 dagars fullgjord militär grundutbildning. Har du ingen tidigare militär utbildning kan du på flera orter genomgå grundläggande militär utbildning (GMU) med inriktning mot hemvärnet.

Hemvärnssoldat, specialist: är du över 18 år finns även möjlighet att gå med i hemvärnet som specialist. Du utbildas via en frivillig försvarsorganisation som hemvärnet har avtal med. Du genomgår först en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Därefter fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning.

Källa: Hemvärnet