2017-01-30 12:19

2017-01-30 16:27

"Slutet på en epok"

KARLSTAD: Medieforskare om NWT:s köp av VF

En logisk affär, men tidpunkten förvånar. Det säger medieforskaren Michael Karlsson om NWT:s köp av VF:
– Jag tänkte nog att det låg längre fram. Karlstad har varit den sista staden med två oberoende tidningar, så det är slutet på en epok.

Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och ser nu hur Karlstads mediebransch går samma väg till mötes som flera andra orter:

– Det är en utveckling som skett under lång tid och här liknar det ju exempelvis Sundsvall där Dagbladet gick upp i Mittmedia-koncernen, men senare las ner.

Han förvånas en aning över att affären sker just nu:

– Det är logiskt att det sker, men med tanke på att VF gått skapligt under en tid och jobbat mycket för att få svarta siffror så trodde jag nog att det låg längre fram. Samtidigt blir det ju intressantare för NWT att köpa just nu eftersom det blir en bättre affär.

”Bra med konkurrens”

Affären innebär att VF behåller sin politiska färg på ledarplats, något Michael Karlsson välkomnar:

– Det är på det stora hela bra med två konkurrerade redaktioner, det är bra med konkurrens.

– Frågan som jag funderar på är hur länge det är aktuellt, det sett till hur utvecklingen varit på andra ställen där redaktionerna slagits ihop efter ett antal år. Även om man behållit två politiska färger på ledarsidorna så har effektivisering skett på andra delar av redaktionen.

Michael Karlsson hänvisar främst till erfarenheterna från andra orter, som nämnda Sundsvall men även Gävle och Falun:

– På sikt har det hittills varit så att de olika redaktionerna integrerats mer och mer och till slut har blivit en redaktion. Det är ekonomiskt svårt att behålla dubbelbemanning och täcka vissa områden.

Hur tror du läsarna reagerar på affären?

– Egentligen vill jag inte uttala mig om det. Men tidningarna har blivit mindre politiskt färgade över tid och mer riktat sig till alla. Några är kanske inte särskilt nöjda, men jag kan inte uttala mig om hur många de är eller så. Däremot kan man konstatera att partiidentifikationen inte är lika viktigt som tidigare för konsumenterna.

Digitalisering är ett av nyckelorden i affären, hur ser du på den faktorn?

– Det är ju självklart en viktig faktor, att nyhetskonsumtionen ser väldigt annorlunda ut i dag. Läsarna är mindre villiga att betala för produkten samtidigt som annonseringen minskar. Värmland är ett ganska litet upptagningsområde .

Samtidigt ökar konkurrensen från globala aktörer, som Facebook och Google:

– De plockar upp mycket annonspengar, utan att ge tillbaka särskilt mycket journalistik. Samtidigt finns det nationella spelare, som Aftonbladet eller TV 4, som inte längre har någon lokal redaktion i Karlstad, som också drar annonser.

Vad tror du att den här affären betyder för medieutvecklingen i Värmland?

– Det återstår väl att se. Det är som sagt logiskt att affären sker, även om VF hållit ut så länge, de är ju sist i Sverige vilket säger någonting. Samtidigt är NWT-koncernen och Gota media de som ser ut att vara bra rustade och hålla ut i medielandskapet jämfört med exempelvis Mittmedia eller Stampen som har det tuffare.

Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och ser nu hur Karlstads mediebransch går samma väg till mötes som flera andra orter:

– Det är en utveckling som skett under lång tid och här liknar det ju exempelvis Sundsvall där Dagbladet gick upp i Mittmedia-koncernen, men senare las ner.

Han förvånas en aning över att affären sker just nu:

– Det är logiskt att det sker, men med tanke på att VF gått skapligt under en tid och jobbat mycket för att få svarta siffror så trodde jag nog att det låg längre fram. Samtidigt blir det ju intressantare för NWT att köpa just nu eftersom det blir en bättre affär.

”Bra med konkurrens”

Affären innebär att VF behåller sin politiska färg på ledarplats, något Michael Karlsson välkomnar:

– Det är på det stora hela bra med två konkurrerade redaktioner, det är bra med konkurrens.

– Frågan som jag funderar på är hur länge det är aktuellt, det sett till hur utvecklingen varit på andra ställen där redaktionerna slagits ihop efter ett antal år. Även om man behållit två politiska färger på ledarsidorna så har effektivisering skett på andra delar av redaktionen.

Michael Karlsson hänvisar främst till erfarenheterna från andra orter, som nämnda Sundsvall men även Gävle och Falun:

– På sikt har det hittills varit så att de olika redaktionerna integrerats mer och mer och till slut har blivit en redaktion. Det är ekonomiskt svårt att behålla dubbelbemanning och täcka vissa områden.

Hur tror du läsarna reagerar på affären?

– Egentligen vill jag inte uttala mig om det. Men tidningarna har blivit mindre politiskt färgade över tid och mer riktat sig till alla. Några är kanske inte särskilt nöjda, men jag kan inte uttala mig om hur många de är eller så. Däremot kan man konstatera att partiidentifikationen inte är lika viktigt som tidigare för konsumenterna.

Digitalisering är ett av nyckelorden i affären, hur ser du på den faktorn?

– Det är ju självklart en viktig faktor, att nyhetskonsumtionen ser väldigt annorlunda ut i dag. Läsarna är mindre villiga att betala för produkten samtidigt som annonseringen minskar. Värmland är ett ganska litet upptagningsområde .

Samtidigt ökar konkurrensen från globala aktörer, som Facebook och Google:

– De plockar upp mycket annonspengar, utan att ge tillbaka särskilt mycket journalistik. Samtidigt finns det nationella spelare, som Aftonbladet eller TV 4, som inte längre har någon lokal redaktion i Karlstad, som också drar annonser.

Vad tror du att den här affären betyder för medieutvecklingen i Värmland?

– Det återstår väl att se. Det är som sagt logiskt att affären sker, även om VF hållit ut så länge, de är ju sist i Sverige vilket säger någonting. Samtidigt är NWT-koncernen och Gota media de som ser ut att vara bra rustade och hålla ut i medielandskapet jämfört med exempelvis Mittmedia eller Stampen som har det tuffare.