2017-01-30 10:45

2017-01-30 13:53

NWT köper VF

KARLSTAD

NWT-koncernen köper Värmlands Folkblad och Karlstads-Tidningen. Affären blev klar på måndagen.
– Det ger helt nya utvecklingsmöjligheter för Värmlands Folkblad, säger styrelsens ordförande Sten Fransson.

Mediebranschen befinner sig i en snabb förändring, där lokala aktörer utmanas både av stora nationella och internationella företag.

Karlstad är den sista orten i landet där det fram till nu funnits två konkurrerande tidningar med olika ägare. På många andra orter är det sedan länge så att en ägare driver två tidningar, bland annat i Gävle, Östersund, Kalmar och Falun.

– Vi behöver samarbeta lokalt för att klara den hårdare konkurrensen. Men samtidigt är det viktigt att betona att VF kommer att behålla sin redaktionella självständighet och fortsätta nyhetskonkurrensen med främst NWT. Tidningen kommer även att behålla sin politiska färg på ledarsidan och vi kommer fortsatt att ha två lokala arenor för debatt- och opinionsmaterial, säger Victoria Svanberg, styrelseledamot i NWT AB och en av koncernens ägare.

Digitala satsningar

För NWT-koncernen innebär affären att man blir en ännu starkare aktör på mediemarknaden.

– Värmlands Folkblad är en välskött tidning, men NWT-koncernen kan tillföra långsiktiga resurser för att utveckla tidningen, främst på det digitala området. Vi ser också betydande samordningsfördelar med koncernens övriga tidningar, i första hand inom kundtjänst, teknik, administration och produktion, säger NWT-koncernens VD Mats Muregård.

Egen redaktion

VF Drift AB kommer, precis som i dag, att vara ett eget bolag med en egen redaktion. Ledarsidan kommer även fortsättningsvis att bygga på socialdemokratiska värderingar med Peter Franke som tidningens politiska redaktör.

– Att ledarsidan även i fortsättningen ska bygga på våra värderingar har varit en förutsättning för affären, säger Göran Persson, ordförande i IF Metall Värmland, ägare och styreledamot.

Delade kostnader

VF:s styrelseordförande Sten Fransson motiverar försäljningen så här:

– En liten aktör i tidningsbranschen har svårt att göra de investeringar som krävs. NWT-koncernen har ett tiotal publikationer och kan samordna både produktion och administration och kan dessutom dela på kostnader för ny teknik. Det ger helt nya utvecklingsmöjligheter för Värmlands Folkblad.

Formellt blir VF Drift AB en del av NWT-koncernen från 1 mars.

Klockan 13 idag hålls en presskonferens om affären. Du kan följa presskonferensen direkt på nwt.se.

Mediebranschen befinner sig i en snabb förändring, där lokala aktörer utmanas både av stora nationella och internationella företag.

Karlstad är den sista orten i landet där det fram till nu funnits två konkurrerande tidningar med olika ägare. På många andra orter är det sedan länge så att en ägare driver två tidningar, bland annat i Gävle, Östersund, Kalmar och Falun.

– Vi behöver samarbeta lokalt för att klara den hårdare konkurrensen. Men samtidigt är det viktigt att betona att VF kommer att behålla sin redaktionella självständighet och fortsätta nyhetskonkurrensen med främst NWT. Tidningen kommer även att behålla sin politiska färg på ledarsidan och vi kommer fortsatt att ha två lokala arenor för debatt- och opinionsmaterial, säger Victoria Svanberg, styrelseledamot i NWT AB och en av koncernens ägare.

Digitala satsningar

För NWT-koncernen innebär affären att man blir en ännu starkare aktör på mediemarknaden.

– Värmlands Folkblad är en välskött tidning, men NWT-koncernen kan tillföra långsiktiga resurser för att utveckla tidningen, främst på det digitala området. Vi ser också betydande samordningsfördelar med koncernens övriga tidningar, i första hand inom kundtjänst, teknik, administration och produktion, säger NWT-koncernens VD Mats Muregård.

Egen redaktion

VF Drift AB kommer, precis som i dag, att vara ett eget bolag med en egen redaktion. Ledarsidan kommer även fortsättningsvis att bygga på socialdemokratiska värderingar med Peter Franke som tidningens politiska redaktör.

– Att ledarsidan även i fortsättningen ska bygga på våra värderingar har varit en förutsättning för affären, säger Göran Persson, ordförande i IF Metall Värmland, ägare och styreledamot.

Delade kostnader

VF:s styrelseordförande Sten Fransson motiverar försäljningen så här:

– En liten aktör i tidningsbranschen har svårt att göra de investeringar som krävs. NWT-koncernen har ett tiotal publikationer och kan samordna både produktion och administration och kan dessutom dela på kostnader för ny teknik. Det ger helt nya utvecklingsmöjligheter för Värmlands Folkblad.

Formellt blir VF Drift AB en del av NWT-koncernen från 1 mars.

Klockan 13 idag hålls en presskonferens om affären. Du kan följa presskonferensen direkt på nwt.se.

Fakta om affären

Affären omfattar tidningarna Värmlands Folkblad och Karlstads-Tidningen och de blir två av NWT-koncernens 15 tidningar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Tryckeri och byggnad ingår inte i köpet. Tidningen Värmlands Affärer och samarbetet med Metro hanteras separat.

Fakta om NWT-koncernen

NWT-koncernen är verksam i Värmland, Dalsland, Skaraborg och äger morgontidningar, gratistidningar samt digitala medier. De varumärken som ingår i koncernen är Nya Wermlands-Tidningen, Skaraborgs Allehanda, Mariestads-Tidningen, Hjo Tidning, Nya Kristinehamns-Posten, Filipstads Tidning, Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren, Säffle Tidningen, Fryksdalsbygden, Provinstidningen Dalsland, Dalslänningen samt Arvika Nyheter. Koncernen omsätter 500 mkr och har cirka 350 anställda.

Fakta om VF

Värmlands Folkblad AB har som ändamål att ge ut dagstidningen Värmlands Folkblad samt bedriva grafisk produktion. Dotterbolaget VF Drift AB ger ut Värmlands Folkblad, Karlstads-Tidningen och Värmlands Affärer. Värmlands Folkblad AB omsätter 72 miljoner kronor och har cirka 75 anställda. Bolaget får 18,4 miljoner kronor i driftstöd per år för VF samt 2,2 miljoner per år för KT.