2017-01-21 06:00

2017-04-21 06:18

Planer på äventyrsland

KARLSTAD: Investering på hundratals miljoner på Skutberget

Det finns långtgående planer på att investera hundratals miljoner kronor på Skutberget för att locka turister till Karlstad.
En upplevelseanläggning som NWT:s källor kallar ett äventyrsland i storlek med Skara sommarland.

Diskussioner har under en tid först mellan kommunen och en stor investerare. Intresset gäller området som kommunen har reserverat för vad man kallar en upplevelseanläggning på Skutberget. Något som kan locka besökare till Karlstad.

Internationellt företag

– Det finns en intressent, säger en av NWT:s källor.

– Ett internationellt företag som är intresserat av att investera på Skutberget. Företaget tittar även på en annan placering av sin anläggning, men Karlstad verkar i nuläget vara det mest intressanta alternativet.

– Det skulle bli en turistmagnet. Något mycket mer än ett äventyrsbad, ett helt äventyrsland.

Ned till vattnet

Området som kommunen reserverat för en upplevelseanläggning sträcker sig från den tidigare driving rangen vid infarten till campingen och hela vägen ned till vattnet.

– Sedan har du hela vattenområdet och öarna utanför bort mot Bergvik, fortsätter NWT:s källa som säger att det rör sig om en investering på flera hundra miljoner kronor. Om planerna förverkligas.

Ifrågasatt

Det finns uppgifter som säger att kommunen hoppas kunna presentera planerna för satsningen på Skutberget någon gång under våren.

Men länsstyrelsen ifrågasatte redan för flera år sedan kommunens planer på en turistanläggning på Skutberget.

2011 tog kommunen fram ett planprogram för Skutberget. För att de nya ägarna First camp ville utveckla campingen. Kommunen avslöjade då att man även ville att det byggs det man kallar en upplevelseanläggning i området.

Syftet var att skapa någonting som skulle göra Skutberget till ett än mer attraktivt besöksmål och en välkänd mötesplats för närboende och besökare. En åretruntanläggning som skulle stärka kommunens och regionens attraktionskraft.

Man sa sig vara inspirerade av Skara sommarland, Gustavsvik i Örebro med 700 000 besökare om året, Ishotellet i Jukkasjärvi och Tomteland i Dalarna.

Även hotell

Antingen i öster, på platsen för den tidigare driving rangen, eller i väster, där fotbollsplanerna ligger. Eller på båda platserna, beroende på hur stora parkeringsytor som behövs. Och om det också skulle byggas ett hotell i anslutning till anläggningen.

Stor exploatering

En så stor exploatering av området skulle orsaka buller, trafikproblem och konflikter med det rörliga friluftslivet, medgav kommunen redan då. Men man menade att de positiva effekterna, fler besökare, övervägde.

Länsstyrelsen var, som sagt, skeptisk och sa:

– Det är tveksamt om en upplevelseanläggning är förenlig med riksintresset för det rörliga friluftslivet, strandskyddet och riksintresset ”Vänern med öar och strandområden”.

Diskussioner har under en tid först mellan kommunen och en stor investerare. Intresset gäller området som kommunen har reserverat för vad man kallar en upplevelseanläggning på Skutberget. Något som kan locka besökare till Karlstad.

Internationellt företag

– Det finns en intressent, säger en av NWT:s källor.

– Ett internationellt företag som är intresserat av att investera på Skutberget. Företaget tittar även på en annan placering av sin anläggning, men Karlstad verkar i nuläget vara det mest intressanta alternativet.

– Det skulle bli en turistmagnet. Något mycket mer än ett äventyrsbad, ett helt äventyrsland.

Ned till vattnet

Området som kommunen reserverat för en upplevelseanläggning sträcker sig från den tidigare driving rangen vid infarten till campingen och hela vägen ned till vattnet.

– Sedan har du hela vattenområdet och öarna utanför bort mot Bergvik, fortsätter NWT:s källa som säger att det rör sig om en investering på flera hundra miljoner kronor. Om planerna förverkligas.

Ifrågasatt

Det finns uppgifter som säger att kommunen hoppas kunna presentera planerna för satsningen på Skutberget någon gång under våren.

Men länsstyrelsen ifrågasatte redan för flera år sedan kommunens planer på en turistanläggning på Skutberget.

2011 tog kommunen fram ett planprogram för Skutberget. För att de nya ägarna First camp ville utveckla campingen. Kommunen avslöjade då att man även ville att det byggs det man kallar en upplevelseanläggning i området.

Syftet var att skapa någonting som skulle göra Skutberget till ett än mer attraktivt besöksmål och en välkänd mötesplats för närboende och besökare. En åretruntanläggning som skulle stärka kommunens och regionens attraktionskraft.

Man sa sig vara inspirerade av Skara sommarland, Gustavsvik i Örebro med 700 000 besökare om året, Ishotellet i Jukkasjärvi och Tomteland i Dalarna.

Även hotell

Antingen i öster, på platsen för den tidigare driving rangen, eller i väster, där fotbollsplanerna ligger. Eller på båda platserna, beroende på hur stora parkeringsytor som behövs. Och om det också skulle byggas ett hotell i anslutning till anläggningen.

Stor exploatering

En så stor exploatering av området skulle orsaka buller, trafikproblem och konflikter med det rörliga friluftslivet, medgav kommunen redan då. Men man menade att de positiva effekterna, fler besökare, övervägde.

Länsstyrelsen var, som sagt, skeptisk och sa:

– Det är tveksamt om en upplevelseanläggning är förenlig med riksintresset för det rörliga friluftslivet, strandskyddet och riksintresset ”Vänern med öar och strandområden”.