2016-12-16 06:00

2016-12-16 23:13

"Finns ingen ökad risk för terror"

KARLSTAD: Terrorforskare om Karlstadsbornas oro

Terrorforskaren är tydlig med sitt budskap: han ser ingen ökad risk för terrorattentat om en moské byggs.
– En moské i sig är ingen grogrund för terror, säger Peder Hyllengren.

Han arbetar som forskare vid Försvarshögskolan i Karlstad och är expert på terror. Peder Hyllengren har följt debatten kring det planerade moskébygget och förstått att många är oroliga för att en moské kan dra till sig extremism och i värsta fall ökad risk för terrorattacker.

– Men ur den aspekten har jag ingen oro, det är inte riktigt så det fungerar. Att göra den kopplingen är att göra en allt för fantasifull tolkning, säger Peder Hyllengren.

Han är också väl medveten om att föreningen bakom moskén tydligt har tagit avstånd från allt som rör terror och extremism.

– Däremot finns det några andra moskéer som har kopplingar till personer med mer extrema tolkningar.

Vad är din bild av Islamiska kulturföreningen?

– Min bild är att det är en konservativ förening med en strikt tolkning av religionen, man drar åt det salafistiska hållet. Konkret handlar det till exempel om en könsuppdelning av killar och tjejer.

– Jag har också haft kontakt med personer med shiamuslimsk bakgrund som inte känner sig välkomna i föreningen.

Vad skulle det bero på?

– Att föreningen är konservativ i sin hållning.

Kan du utveckla vad konservativ hållning kan innebära?

– Det handlar om att man dras åt det könssegregerande hållet och inte är så bejakande av den moderna kulturen. I dagsläget finns en del frågetecken, i mitt tycke. Föreningen har också bjudit in föreläsare som drar åt det extrema hållet, säger Peder Hyllengren.

”Religiösa poliser”

Han säger att han blivit kontaktad av framför allt unga tjejer på Kronoparken som berättat om sin livssituation:

– De hålls tillbaka av sina bröder och andra killar som gör att de inte kan delta på basketträningar, gå på fester eller vara ute om kvällarna. Personer som agerar som ”religiösa poliser” och där kan det finnas koppling till den aktuella föreningen.

Föreningens ordförande Rauf Ahmadi svarade i en längre intervju med NWT under torsdagen så här på frågan om föreningens kvinnosyn:

– Kvinnor är högt värderade inom islam, det är det inte många som vet. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor och om det är något som verkar misstänkt kontaktar vi alltid polisen.

Finansieringen

En viktig fråga, enligt Peder Hyllengren, är den om finansieringen av den planerade moskén:

– Här finns det anledning för kommunen att ”follow the money”. Flera moskéer har i närtid helt eller delvis finansierats av pengar från Saudiarabien.

– Där är man extremt bakåtsträvande och har en mycket konservativ syn på religionen. Man brukar säga att olja är deras främsta exportvara, men man har varit mycket framgångsrik med att sprida sin tolkning av islam runt om i världen.

Peder Hyllengren menar att faran med utländska donationer är att man i sin tur kräver inflytande i moskéns verksamhet.

– Man vill åt exempelvis styrelseposter.

Enligt Islamiska kulturföreningen finns dock samtliga finansiärer, föreningar och privatpersoner, i Sverige.

Många är oroliga för att det ska ske attentat mot moskén. Hur ser du på det?

– Oron kan vara befogad, men i vilken mån någonting kommer att hända vet man ju inte förrän en moské är på plats. Men det finns sådana stämningar. Det finns personer som är aktiva inom anti-muslimsk och vit-makt miljö där man kan gå från ord till handling, säger Peder Hyllengren.

– Säkerheten är en tuff kostnad för en förening och i det här fallet handlar det inte enbart om islamiska föreningar. Katolska kyrkan i Karlstad har varit hårt ansatt och det gäller även judiska församlingar på olika håll.

Mycket viktig fråga

Peder Hyllengren menar att knäckfrågan är hur etablerade politiska företrädare ska förhålla sig till mötet mellan västerländsk kultur och islam.

Framförallt i dess politiserade form, alltså islamism, vilket i sig är en icke-demokratisk ideologi.

– Hade någon dagen innan 11 september 2001 sagt att det skulle bli en av de viktigaste frågorna i tiotals år framöver hade man kallat den personen för knäppgök. I dag är det ett faktum. Frågan om ett moskébygge är ett lokalt exempel.

”Duger inte”

Han anser att politikerna gör ett misstag om de hanterar frågan endast som ett detaljplaneärende.

– Det duger inte. Man får inte vara rädd för sin egen skugga och oroa sig för att uppfattas som främlings- eller kulturfientlig för att man ställer frågor kring moskébygget och föreningens verksamhet. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Han arbetar som forskare vid Försvarshögskolan i Karlstad och är expert på terror. Peder Hyllengren har följt debatten kring det planerade moskébygget och förstått att många är oroliga för att en moské kan dra till sig extremism och i värsta fall ökad risk för terrorattacker.

– Men ur den aspekten har jag ingen oro, det är inte riktigt så det fungerar. Att göra den kopplingen är att göra en allt för fantasifull tolkning, säger Peder Hyllengren.

Han är också väl medveten om att föreningen bakom moskén tydligt har tagit avstånd från allt som rör terror och extremism.

– Däremot finns det några andra moskéer som har kopplingar till personer med mer extrema tolkningar.

Vad är din bild av Islamiska kulturföreningen?

– Min bild är att det är en konservativ förening med en strikt tolkning av religionen, man drar åt det salafistiska hållet. Konkret handlar det till exempel om en könsuppdelning av killar och tjejer.

– Jag har också haft kontakt med personer med shiamuslimsk bakgrund som inte känner sig välkomna i föreningen.

Vad skulle det bero på?

– Att föreningen är konservativ i sin hållning.

Kan du utveckla vad konservativ hållning kan innebära?

– Det handlar om att man dras åt det könssegregerande hållet och inte är så bejakande av den moderna kulturen. I dagsläget finns en del frågetecken, i mitt tycke. Föreningen har också bjudit in föreläsare som drar åt det extrema hållet, säger Peder Hyllengren.

”Religiösa poliser”

Han säger att han blivit kontaktad av framför allt unga tjejer på Kronoparken som berättat om sin livssituation:

– De hålls tillbaka av sina bröder och andra killar som gör att de inte kan delta på basketträningar, gå på fester eller vara ute om kvällarna. Personer som agerar som ”religiösa poliser” och där kan det finnas koppling till den aktuella föreningen.

Föreningens ordförande Rauf Ahmadi svarade i en längre intervju med NWT under torsdagen så här på frågan om föreningens kvinnosyn:

– Kvinnor är högt värderade inom islam, det är det inte många som vet. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor och om det är något som verkar misstänkt kontaktar vi alltid polisen.

Finansieringen

En viktig fråga, enligt Peder Hyllengren, är den om finansieringen av den planerade moskén:

– Här finns det anledning för kommunen att ”follow the money”. Flera moskéer har i närtid helt eller delvis finansierats av pengar från Saudiarabien.

– Där är man extremt bakåtsträvande och har en mycket konservativ syn på religionen. Man brukar säga att olja är deras främsta exportvara, men man har varit mycket framgångsrik med att sprida sin tolkning av islam runt om i världen.

Peder Hyllengren menar att faran med utländska donationer är att man i sin tur kräver inflytande i moskéns verksamhet.

– Man vill åt exempelvis styrelseposter.

Enligt Islamiska kulturföreningen finns dock samtliga finansiärer, föreningar och privatpersoner, i Sverige.

Många är oroliga för att det ska ske attentat mot moskén. Hur ser du på det?

– Oron kan vara befogad, men i vilken mån någonting kommer att hända vet man ju inte förrän en moské är på plats. Men det finns sådana stämningar. Det finns personer som är aktiva inom anti-muslimsk och vit-makt miljö där man kan gå från ord till handling, säger Peder Hyllengren.

– Säkerheten är en tuff kostnad för en förening och i det här fallet handlar det inte enbart om islamiska föreningar. Katolska kyrkan i Karlstad har varit hårt ansatt och det gäller även judiska församlingar på olika håll.

Mycket viktig fråga

Peder Hyllengren menar att knäckfrågan är hur etablerade politiska företrädare ska förhålla sig till mötet mellan västerländsk kultur och islam.

Framförallt i dess politiserade form, alltså islamism, vilket i sig är en icke-demokratisk ideologi.

– Hade någon dagen innan 11 september 2001 sagt att det skulle bli en av de viktigaste frågorna i tiotals år framöver hade man kallat den personen för knäppgök. I dag är det ett faktum. Frågan om ett moskébygge är ett lokalt exempel.

”Duger inte”

Han anser att politikerna gör ett misstag om de hanterar frågan endast som ett detaljplaneärende.

– Det duger inte. Man får inte vara rädd för sin egen skugga och oroa sig för att uppfattas som främlings- eller kulturfientlig för att man ställer frågor kring moskébygget och föreningens verksamhet. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.