2016-11-24 13:43

2016-11-24 13:43

Ny tolkning av momsregler en rysare för ideella föreningar

KARLSTAD: Ny regeltolkning får Friskis att svettas

Friskis&Svettis Karlstad är en av många ideella idrottsföreningar som nu tvingas organisera om verksamheten. Detta sedan Skatteverket gjort en ny lagtolkning som hotar att fördyra driften med miljonbelopp.

Nu på söndag kallar föreningen till extra årsmöte. Verksamhetsledaren Kristina Ling, en av dem som har jobbat länge och intensivt med att få fram ett hållbart förslag till förändring, suckar lite när hon ska förklara vad det går ut på.

– Egentligen är det hela teknikaliteter som medlemmarna inte kommer att märka av. Vi vill skapa en ny plattform för att hantera ekonomin på ett sätt som möjliggör att fortsätta driva verksamheten som hittills, säger hon.

Bildade bolag

Bakgrunden är Skatteverkets omtolkning av momsregleringen för idrottsföreningar med dotterbolag.

Likt många andra startade IF Friskis&Svettis Karlstad ett helägt dotterbolag, Rum för träning i Karlstad, i samband med att man storsatsade på nya lokaler förra våren. Detta för att kunna dra av momsen på hyran och för att fastighetsägaren krävde ett bolag som avtalspart.

Men så för ett år sen svängde Skatteverket och enligt den nya lagtolkningen ska det inte längre gå att göra dessa momsavdrag. Ändrade förutsättningar alltså.

– Det innebär en kostnadsökning på 1,5 miljoner kronor på årsbasis för vår del. Orimligt mycket pengar att kunna ta in på höjda medlemsavgifter. Vi var tvungna att hitta en annan lösning, säger Kristina Ling.

Ett upplägg som kallas Idrottsmodellen ses nu som en framkomlig väg. Lite förenklat kan man säga att driften av verksamheten, till exempel försäljningen av träningskort, läggs över i dotterbolaget. Då får man dra av hela momsen för hyran.

Samtidigt är momsen på träningskort sex procent och styrelsen föreslår därför en höjning av korten med motsvarande summa från 1 december.

Inget vinstkrav

– Vi gör inte den här förändringen för att tjäna pengar. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Vi tror på den här lösningen.

– Det viktigaste är att övergången går så smidigt som möjligt och att medlemmarna fortsätter att komma till oss för att träna. Vi är supernöjda med våra nya, fina lokaler. Andra Friskisföreningar som varit här på studiebesök är väldigt imponerade och lite avundsjuka på oss, säger Kristina Ling.

Nu på söndag kallar föreningen till extra årsmöte. Verksamhetsledaren Kristina Ling, en av dem som har jobbat länge och intensivt med att få fram ett hållbart förslag till förändring, suckar lite när hon ska förklara vad det går ut på.

– Egentligen är det hela teknikaliteter som medlemmarna inte kommer att märka av. Vi vill skapa en ny plattform för att hantera ekonomin på ett sätt som möjliggör att fortsätta driva verksamheten som hittills, säger hon.

Bildade bolag

Bakgrunden är Skatteverkets omtolkning av momsregleringen för idrottsföreningar med dotterbolag.

Likt många andra startade IF Friskis&Svettis Karlstad ett helägt dotterbolag, Rum för träning i Karlstad, i samband med att man storsatsade på nya lokaler förra våren. Detta för att kunna dra av momsen på hyran och för att fastighetsägaren krävde ett bolag som avtalspart.

Men så för ett år sen svängde Skatteverket och enligt den nya lagtolkningen ska det inte längre gå att göra dessa momsavdrag. Ändrade förutsättningar alltså.

– Det innebär en kostnadsökning på 1,5 miljoner kronor på årsbasis för vår del. Orimligt mycket pengar att kunna ta in på höjda medlemsavgifter. Vi var tvungna att hitta en annan lösning, säger Kristina Ling.

Ett upplägg som kallas Idrottsmodellen ses nu som en framkomlig väg. Lite förenklat kan man säga att driften av verksamheten, till exempel försäljningen av träningskort, läggs över i dotterbolaget. Då får man dra av hela momsen för hyran.

Samtidigt är momsen på träningskort sex procent och styrelsen föreslår därför en höjning av korten med motsvarande summa från 1 december.

Inget vinstkrav

– Vi gör inte den här förändringen för att tjäna pengar. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Vi tror på den här lösningen.

– Det viktigaste är att övergången går så smidigt som möjligt och att medlemmarna fortsätter att komma till oss för att träna. Vi är supernöjda med våra nya, fina lokaler. Andra Friskisföreningar som varit här på studiebesök är väldigt imponerade och lite avundsjuka på oss, säger Kristina Ling.

Friskis&Svettis

Ideell idrottsförening som består av hundratalet lokala föreningar.

Friskis&Svettis i Karlstad har funnits i 30 år.

Har i dag närmare 10 000 medlemmar.

I fjol flyttade man in i nya lokaler på Sannafältet.