2016-10-16 12:56

2016-10-16 12:56

Stadigt ostlig vind styr flyttfåglar långt ur kurs

VÄRMLAND

Vädret har under en tid styrts av ihärdiga och tidvis ganska starka vindar från öster eller sydost. Det har gjort många ornitologer glada eftersom flera östliga fågelarter har kommit långt ur kurs på sin väg till vintervistet i Sydostasien och i stället hamnat i bland annat Sverige.

SMHI har ett tag flaggat för att ett försiktigt omslag i vädret skulle vara på gång. Högtrycket i norr, det som har matat in de ostliga vindarna, försvagas och då skulle vindarna i stället komma från sydväst. Enligt den senaste prognosen kan det nog komma en del regndroppar men sydvästvindarna får svårt att nå upp till Värmland.

Det här gör ju också att det inte blir någon höstflod i våra vattendrag. Både Klarälven och Vänern visar allt mer upp sina bottnar och det regn som väntas ändrar inte på detta.

SMHI har ett tag flaggat för att ett försiktigt omslag i vädret skulle vara på gång. Högtrycket i norr, det som har matat in de ostliga vindarna, försvagas och då skulle vindarna i stället komma från sydväst. Enligt den senaste prognosen kan det nog komma en del regndroppar men sydvästvindarna får svårt att nå upp till Värmland.

Det här gör ju också att det inte blir någon höstflod i våra vattendrag. Både Klarälven och Vänern visar allt mer upp sina bottnar och det regn som väntas ändrar inte på detta.