2016-10-16 16:10

2016-10-16 16:10

Närmar vi oss Vänersjöfartens ödestimma nu?

HALLÅ DÄR...

...Tomas Riste, regionråd (S) som på måndagen deltar i ett seminarium i Trollhättan där man presenterar en åtgärdsvalstudie för Göta Älv och Vänerstråket.

– Nej det gör vi inte. På seminariet ska vi presentera de resultat stråkstudien har kommit fram till men också vilka slutsatser man kan dra av den. Dessutom redovisar vi vilka regionalekonomiska konsekvenser en nedläggning av sjöfarten skulle få för kommuner och företag runt Vänern.

Men man kan väl inte vänta hur länge som helst med att ta ställning till behovet av nya slussar i Trollhättan?

– Nej, det kan man inte. De nuvarande slussarna kan inte renoveras mer än vad som redan är gjort. Nya slussar måste vara färdiga att tas i bruk senast 2030. Efter nyår ska Trafikverket med utgångspunkt från regeringens infrastrukturproposition presentera en lista på de stora investeringar som bör genomföras de närmaste åren. Det kan ses som en ödesfråga för Vänersjöfarten.

Hur tror du det går?

Jag är optimist. Vi har kunnat visa att nya slussar är bra för miljön och för den regionala ekonomin. Det återstår bara att visa att de har en tillräckligt stor samhällsnytta också. Om det inte blir några nya sussar kommer väldigt mycket av godstransporter at läggas över på landsväg och järnväg. Och jag har svårt att se vilken regering som skulle vara beredd att försvara detta.

Vad händer nu då? Blir det väldigt mycket arbete bakom kulisserna?

– Ja, vi kommer att argumentera hårt i många olika sammanhang för att det ska bli nya slussar i Trollhättan. Det känns bra att vi är lika eniga bakom detta både i Värmland och Västra Götaland.

– Nej det gör vi inte. På seminariet ska vi presentera de resultat stråkstudien har kommit fram till men också vilka slutsatser man kan dra av den. Dessutom redovisar vi vilka regionalekonomiska konsekvenser en nedläggning av sjöfarten skulle få för kommuner och företag runt Vänern.

Men man kan väl inte vänta hur länge som helst med att ta ställning till behovet av nya slussar i Trollhättan?

– Nej, det kan man inte. De nuvarande slussarna kan inte renoveras mer än vad som redan är gjort. Nya slussar måste vara färdiga att tas i bruk senast 2030. Efter nyår ska Trafikverket med utgångspunkt från regeringens infrastrukturproposition presentera en lista på de stora investeringar som bör genomföras de närmaste åren. Det kan ses som en ödesfråga för Vänersjöfarten.

Hur tror du det går?

Jag är optimist. Vi har kunnat visa att nya slussar är bra för miljön och för den regionala ekonomin. Det återstår bara att visa att de har en tillräckligt stor samhällsnytta också. Om det inte blir några nya sussar kommer väldigt mycket av godstransporter at läggas över på landsväg och järnväg. Och jag har svårt att se vilken regering som skulle vara beredd att försvara detta.

Vad händer nu då? Blir det väldigt mycket arbete bakom kulisserna?

– Ja, vi kommer att argumentera hårt i många olika sammanhang för att det ska bli nya slussar i Trollhättan. Det känns bra att vi är lika eniga bakom detta både i Värmland och Västra Götaland.