2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Spänd väntan på beslut om Katrineberg blir av

KARLSTAD: Regeringen hoppas kunna ge besked under första halvan av 2017

Sedan i mars ligger frågan om bostadsområdet Katrineberg får byggas eller inte på regeringens bord.
– Nu ska kommunen komma in med en komplettering om hur skyddsvärda arter påverkas. Vårt beslut tas förhoppningsvis under första halvåret 2017.

Det säger Lena Källberg, kansliråd på Näringsdepartementet. I februari upphävde länsstyrelsen den detaljplan för Katrineberg som Karlstads kommun klubbade förra hösten.

Man anser att bostadsplanerna inte är av tillräckligt starkt allmänintresse för att säga ja och att upphäva strandskyddet på 300 meter.

Detta på grund av den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter.

Beslutet kom som en chock för kommunen som i tio år hade arbetat med utreda Katrineberg. Man valde därför att överklaga till regeringen och där har ärendet legat sedan i mars i väntan på beslut.

Ska komplettera

– Först ska dock kommunen komma in med kompletterande information om hur skyddsvärda arter påverkas. Det har man anstånd med till den 30 november, säger Lena Källberg.

– Anledningen till att det tar tid är att vi först i somras respektive i höst kunde utreda hur fladdermössen och svamparna påverkas av bostadsområdet.

– Vi tror inte det behövs dispens från artskyddsförordningen. Det var länsstyrelsen som ansåg att dessa kompletteringar behövde göras, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

Sedan ska ärendet på remiss till Boverket och Naturvårdsverket.

– Därefter ska vi fatta vårt beslut. Förhoppningsvis tas det under första halvåret 2017, säger Lena Källberg.

”Ingen ersättning”

Karlstads kommun håller tummarna för att regeringen ska säga ja till bostäder på Katrineberg.

– Det handlar ju om hela 750 nya bostäder, hem för 2 000 personer. Vi har egentligen ingen ersättning för Katrineberg och behöver alla områden nu när staden växer.

Men även om regeringen säger ja, kan sedan mark- och miljödomstolen stoppa projektet om man i ett eget beslut säger nej. Det kan dock överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Det säger Lena Källberg, kansliråd på Näringsdepartementet. I februari upphävde länsstyrelsen den detaljplan för Katrineberg som Karlstads kommun klubbade förra hösten.

Man anser att bostadsplanerna inte är av tillräckligt starkt allmänintresse för att säga ja och att upphäva strandskyddet på 300 meter.

Detta på grund av den unika naturen med intressanta biotoper och rödlistade arter.

Beslutet kom som en chock för kommunen som i tio år hade arbetat med utreda Katrineberg. Man valde därför att överklaga till regeringen och där har ärendet legat sedan i mars i väntan på beslut.

Ska komplettera

– Först ska dock kommunen komma in med kompletterande information om hur skyddsvärda arter påverkas. Det har man anstånd med till den 30 november, säger Lena Källberg.

– Anledningen till att det tar tid är att vi först i somras respektive i höst kunde utreda hur fladdermössen och svamparna påverkas av bostadsområdet.

– Vi tror inte det behövs dispens från artskyddsförordningen. Det var länsstyrelsen som ansåg att dessa kompletteringar behövde göras, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

Sedan ska ärendet på remiss till Boverket och Naturvårdsverket.

– Därefter ska vi fatta vårt beslut. Förhoppningsvis tas det under första halvåret 2017, säger Lena Källberg.

”Ingen ersättning”

Karlstads kommun håller tummarna för att regeringen ska säga ja till bostäder på Katrineberg.

– Det handlar ju om hela 750 nya bostäder, hem för 2 000 personer. Vi har egentligen ingen ersättning för Katrineberg och behöver alla områden nu när staden växer.

Men även om regeringen säger ja, kan sedan mark- och miljödomstolen stoppa projektet om man i ett eget beslut säger nej. Det kan dock överklagas till mark- och miljööverdomstolen.