2016-10-14 13:33

2016-10-14 13:33

Vill att det byggs i tätorterna

KARLSTAD

Majoriteten vill att det ska byggas i hela Karlstads kommun, därför genomförs nu den första markanvisningstävlingen i kommunen med dubbel anvisning.

I ett pressmeddelande skriver majoriteten att det är svårt att få till byggande av bostäder utanför centrala Karlstad. I ett försök att motivera fastighetsägare att bygga i kommunens mindre tätorter inför därför teknik- och fastighetsförvaltningen en tävling med dubbel anvisning.

Dubbel markanvisning innebär att för att få möjlighet att bygga på en tomt i centrala Karlstad ställs kravet att det byggs i någon av de mindre tätorterna i kommunen.

”Tanken med dubbel markanvisning är att koppla ihop ett projekt med hög avkastning med ett projekt med lägre avkastning i samma markanvisning”, skriver majoriteten i pressmeddelandet.

I ett pressmeddelande skriver majoriteten att det är svårt att få till byggande av bostäder utanför centrala Karlstad. I ett försök att motivera fastighetsägare att bygga i kommunens mindre tätorter inför därför teknik- och fastighetsförvaltningen en tävling med dubbel anvisning.

Dubbel markanvisning innebär att för att få möjlighet att bygga på en tomt i centrala Karlstad ställs kravet att det byggs i någon av de mindre tätorterna i kommunen.

”Tanken med dubbel markanvisning är att koppla ihop ett projekt med hög avkastning med ett projekt med lägre avkastning i samma markanvisning”, skriver majoriteten i pressmeddelandet.