2016-10-14 21:12

2016-10-14 21:32

Nya älvbron blir 280 meter lång

KARLSTAD: Bygget planeras ske under 2018

Förberedelsearbetet för bygget av en gång- och cykelbro över Klarälven mellan Råtorp och Färjestad går vidare. Nu har bland annat ett samrådsunderlag tagits fram för den cirka 280 meter långa bron.

Karlstads kommun vill vara en av Sveriges främsta cykelkommuner och styra över biltrafiken till kollektiv- och cykeltrafik. Det är därför man vill satsa på en gång- och cykelbro över älven.

Det är ett stort projekt som är kostnadsberäknat till cirka 40 miljoner kronor. Anledningen till den höga kostnaden är framför allt längden på bron som blir hela 280 meter.

Det västra brofästet är tänkt att placeras mellan Råtorpsvägen 24 och Råtorpsvägen 28 och det östra brofästet är ska ansluta intill den stora parkeringen norr om Löfbergs arena.

Tre kilometer kortare

För cyklister som ska ta sig över älven, och därmed slipper åka via Borgmästarbron, innebär den nya bron 2,5 till 3 kilometer kortare resa. I tid handlar det om cirka tio minuter.

En sådan vinst räcker anser kommunen för att göra en sådan satsning. Planen är att bygget ska uppföras under 2018. Bron är tänkt att bestå av stålbalkar i åtta spann.

Brobredden blir mellan cirka 5,9 och 7,5 meter. Gång- och cykelbanan ska beläggas med trädäck. Fri höjd under bron blir maximalt tre meter.

Ett underlag för samråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan har tagits fram liksom en plan- och genomförandebeskrivning.

Karlstads kommun vill vara en av Sveriges främsta cykelkommuner och styra över biltrafiken till kollektiv- och cykeltrafik. Det är därför man vill satsa på en gång- och cykelbro över älven.

Det är ett stort projekt som är kostnadsberäknat till cirka 40 miljoner kronor. Anledningen till den höga kostnaden är framför allt längden på bron som blir hela 280 meter.

Det västra brofästet är tänkt att placeras mellan Råtorpsvägen 24 och Råtorpsvägen 28 och det östra brofästet är ska ansluta intill den stora parkeringen norr om Löfbergs arena.

Tre kilometer kortare

För cyklister som ska ta sig över älven, och därmed slipper åka via Borgmästarbron, innebär den nya bron 2,5 till 3 kilometer kortare resa. I tid handlar det om cirka tio minuter.

En sådan vinst räcker anser kommunen för att göra en sådan satsning. Planen är att bygget ska uppföras under 2018. Bron är tänkt att bestå av stålbalkar i åtta spann.

Brobredden blir mellan cirka 5,9 och 7,5 meter. Gång- och cykelbanan ska beläggas med trädäck. Fri höjd under bron blir maximalt tre meter.

Ett underlag för samråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan har tagits fram liksom en plan- och genomförandebeskrivning.