2016-10-14 11:39

2016-10-20 21:01

Djuren försvinner från Mariebergsskogen

KARLSTAD: "Vi har inget behov av djurparken längre"

(UPPDATERAD) Lillerudsgymnasiet tar hem sina djur från Lillskogen efter sommaren 2017. Beslutet som offentliggjordes på fredagen kom oväntat, enligt Anna Lööf Falkman, vd Mariebergsskogen AB.
– Vi kommer att sakna personalen, de har gjort ett fantastiskt jobb.

Djur har sedan 1956 varit ett uppskattat inslag i parken. Under 16 år har Lillskogen varit ett samarbete mellan Lillerudsgymnasiet och Mariebergsskogen, men efter den 1 september 2017 har Lillerudsgymnasiet nu valt att avsluta kontraktet. Beslutet fattades för drygt en vecka sedan.

– Det är ett svårt beslut och vi hoppas att vi gör rätt. Vi har trivts och är väldigt nöjda med samarbetet, säger Anders Westlund, rektor, Lillerudsgymnasiet.

Runt 825 000 per år har kostnaden varit för att bedriva verksamheten i Lillskogen, men enligt rektorn är det inte av ekonomiska skäl som samarbetet tar slut.

– Nej, det är inte säkert att vi sparar så mycket.

Bakgrunden är att djurvårdsutbildningarna förändras med tiden och att allt färre väljer att läsa inriktningen mot djurpark. Efter nästa sommar kommer inriktningen att försvinna helt. I stället satsar skolan på utbildningar inom djursjukvård och lantbruk. Lillerud ska bygga en veterinärmottagning och har redan anställt en veterinär, som kommer att delta i undervisningen.

– Vi tror på att samla all skolverksamhet på ett ställe och har helt enkelt inte längre något behov av djurparken, säger Anders Westlund.

Oväntat beslut

Mariebergsskogen har nu påbörjat arbetet med att klarlägga Lillskogens framtid. Hela styrelsen kallades genast till ett extra möte efter beskedet från Lillerudsgymnasiet.

– Det kom plötsligt för oss, vi var i fas med att förhandla om ett nytt kontrakt. Det är en jobbig situation, men den kommer också att ge nya möjligheter, säger Anna Lööf Falkman.

Just nu är det för tidigt att svara på om det kommer att finnas djur i Mariebergsskogen efter nästa sommar, men Anna Lööf Falkman är förhoppningsfull.

– Vi får inte gripas av panik. Jag vet att Lillskogen betytt mycket för besökarna och vi ska utnyttja vårt kontaktnät för att lösa situationen.

Eleverna på Lillerudsgymnasiet hade ännu inte fått beskedet när beslutet offentliggjordes. De informerades senare under fredagen.

Hur kommer eleverna att reagera?

– De kommer nog inte att vara glada, men det kommer inte att påverka utbildningen och djuren kommer att få det bra, säger Anders Westlund.

Djur har sedan 1956 varit ett uppskattat inslag i parken. Under 16 år har Lillskogen varit ett samarbete mellan Lillerudsgymnasiet och Mariebergsskogen, men efter den 1 september 2017 har Lillerudsgymnasiet nu valt att avsluta kontraktet. Beslutet fattades för drygt en vecka sedan.

– Det är ett svårt beslut och vi hoppas att vi gör rätt. Vi har trivts och är väldigt nöjda med samarbetet, säger Anders Westlund, rektor, Lillerudsgymnasiet.

Runt 825 000 per år har kostnaden varit för att bedriva verksamheten i Lillskogen, men enligt rektorn är det inte av ekonomiska skäl som samarbetet tar slut.

– Nej, det är inte säkert att vi sparar så mycket.

Bakgrunden är att djurvårdsutbildningarna förändras med tiden och att allt färre väljer att läsa inriktningen mot djurpark. Efter nästa sommar kommer inriktningen att försvinna helt. I stället satsar skolan på utbildningar inom djursjukvård och lantbruk. Lillerud ska bygga en veterinärmottagning och har redan anställt en veterinär, som kommer att delta i undervisningen.

– Vi tror på att samla all skolverksamhet på ett ställe och har helt enkelt inte längre något behov av djurparken, säger Anders Westlund.

Oväntat beslut

Mariebergsskogen har nu påbörjat arbetet med att klarlägga Lillskogens framtid. Hela styrelsen kallades genast till ett extra möte efter beskedet från Lillerudsgymnasiet.

– Det kom plötsligt för oss, vi var i fas med att förhandla om ett nytt kontrakt. Det är en jobbig situation, men den kommer också att ge nya möjligheter, säger Anna Lööf Falkman.

Just nu är det för tidigt att svara på om det kommer att finnas djur i Mariebergsskogen efter nästa sommar, men Anna Lööf Falkman är förhoppningsfull.

– Vi får inte gripas av panik. Jag vet att Lillskogen betytt mycket för besökarna och vi ska utnyttja vårt kontaktnät för att lösa situationen.

Eleverna på Lillerudsgymnasiet hade ännu inte fått beskedet när beslutet offentliggjordes. De informerades senare under fredagen.

Hur kommer eleverna att reagera?

– De kommer nog inte att vara glada, men det kommer inte att påverka utbildningen och djuren kommer att få det bra, säger Anders Westlund.

Djuren i Mariebergsskogen

1956 beslutades att Mariebergsskogen ska bestå av ”djur som förekommer på svensk lantgård”.

År 2000 inleddes ett samarbetsavtal mellan Mariebergskogen AB och Lillerudsgymnasiet AB gällande Lillskogen, betesdjuren på Mariebergs strandängar och lokaler för undervisning och viss intern djurhållning i Holken.

Sedan 2003 har Lillskogen varit en öppen djurpark året runt.

Avtalet mellan Mariebergsskogen och Lillerudsgymnasiet utgår den 1 september 2017.

Källa: Mariebergsskogen AB