2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Vita staden växer fram

KARLSTAD: Nästan bara en färg gäller i de nya bostadsområdena

Karlstad håller på att förvandlas till den vita staden. I alla fall om man tittar på de nya bostadsområdena.
Både på Zakrisdalsudden och Kartberget är det vita fasader i stort sett överallt.
– Vi hade i en dialog med kommunen bestämt att alla hus skulle vara vita.

Det berättar Steve Orebjörk, säljare på Älvsbyhus som levererade alla de 91 villor som har byggts på Zakrisdalsudden.

Där valde man alltså att själva i förväg avgöra vilken färg husen skulle vara målade i. Och det slutade med vitt.

– Med så många hus med små tomter på ett begränsat område ansåg vi att det skulle se helgalet ut om folk fick välja färg.

– Vi var inne på att alla hus skulle målas i svart som också är en modefärg, men det blev vitt och i efterhand är vi nöjda med det valet, säger Steve Orebjörk.

Ingen förändring

Nu har det gått några år, men fortfarande är Zakrisdalsudden lika vitt.

– Ja, men alla hus är faktiskt inte vita. Hälften är gråa och även om folk nu kan måla om sina hus till vilken färg de vill har ännu ingen gjort det. En del har dock bytt färg på knutarna, men har hållit sig till ljusa kulörer, säger Steve Orebjörk.

Även på Kartberget är det till största delen vita husfasader som gäller. Men där har det aldrig funnits någon sådan regel.

– Nej, här har köparna haft fria händer. Men ändå har nästan alla valt vita hus och Kartberget kallas i folkmun för Den vita staden.

– Vitt passar ju dessutom till allt. Gråa detaljer förekommer också och eftersom vi har så många husmodeller är ändå nästan inga hus lika varandra, säger Jacob Krischel, säljare på Trivselhus som har byggt ut området.

Stadsbyggnadsnämnden har uppmärksammat likformigheten på färgsidan i de nya bostadsområdena.

– Vi kan om vi vill skriva in i en detaljplan om att husen i ett område ska vara flerfärgade. Men det är sällan vi gör det. Det sker oftast i centrum och i samband med kulturminnesmärkta hus.

– Min grunduppfattning är att man ska få ha ett stort mått av egen frihet. Vi politiker ska inte gå in och styra folks val av husfärg. Den drabbar sällan någon annan.

– Att så många väljer samma färg beror ofta på att det är en trendfärg. Så var det även med faluröda hus, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Orrholmen fick namnet Den vita staden när stadsdelen byggdes ut på 1960-talet.

Det berättar Steve Orebjörk, säljare på Älvsbyhus som levererade alla de 91 villor som har byggts på Zakrisdalsudden.

Där valde man alltså att själva i förväg avgöra vilken färg husen skulle vara målade i. Och det slutade med vitt.

– Med så många hus med små tomter på ett begränsat område ansåg vi att det skulle se helgalet ut om folk fick välja färg.

– Vi var inne på att alla hus skulle målas i svart som också är en modefärg, men det blev vitt och i efterhand är vi nöjda med det valet, säger Steve Orebjörk.

Ingen förändring

Nu har det gått några år, men fortfarande är Zakrisdalsudden lika vitt.

– Ja, men alla hus är faktiskt inte vita. Hälften är gråa och även om folk nu kan måla om sina hus till vilken färg de vill har ännu ingen gjort det. En del har dock bytt färg på knutarna, men har hållit sig till ljusa kulörer, säger Steve Orebjörk.

Även på Kartberget är det till största delen vita husfasader som gäller. Men där har det aldrig funnits någon sådan regel.

– Nej, här har köparna haft fria händer. Men ändå har nästan alla valt vita hus och Kartberget kallas i folkmun för Den vita staden.

– Vitt passar ju dessutom till allt. Gråa detaljer förekommer också och eftersom vi har så många husmodeller är ändå nästan inga hus lika varandra, säger Jacob Krischel, säljare på Trivselhus som har byggt ut området.

Stadsbyggnadsnämnden har uppmärksammat likformigheten på färgsidan i de nya bostadsområdena.

– Vi kan om vi vill skriva in i en detaljplan om att husen i ett område ska vara flerfärgade. Men det är sällan vi gör det. Det sker oftast i centrum och i samband med kulturminnesmärkta hus.

– Min grunduppfattning är att man ska få ha ett stort mått av egen frihet. Vi politiker ska inte gå in och styra folks val av husfärg. Den drabbar sällan någon annan.

– Att så många väljer samma färg beror ofta på att det är en trendfärg. Så var det även med faluröda hus, säger nämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Orrholmen fick namnet Den vita staden när stadsdelen byggdes ut på 1960-talet.