2016-10-13 20:40

2016-10-13 20:41

Vill ha dubbelspår till Kristinehamn

KARLSTAD: Oslo–Stockholm 2.55 AB önskar även 2+1-väg Valnäs–Töcksfors

På torsdagen hölls ett andra stormöte om utvecklandet av kommunikationerna mellan Stockholm och Oslo. Då berättade bolaget Oslo–Stockholm 2.55 AB vad man vill se.
– På kort sikt dubbelspår Karlstad–Kristinehamn och mötesseparering av E18 Valnäs–Töcksfors.

Jonas Karlsson, vd för Oslo–Stockholm 2.55 AB som ägs gemensamt av Örebro kommun, Karlstads kommun och de två regionerna är tydlig i kraven mot Trafikverket.

Myndigheten genomför nu en så kallad åtgärdsvalsstudie för alla trafikslag mellan de båda huvudstäderna. Ett första möte med ett stort antal inbjuda hölls i Örebro för några veckor sedan.

Ett andra möte genomfördes i Karlstad på torsdagen.

– Första mötet handlade om vad vi vill uppnå. I dag diskuterade vi vad som konkret behöver göras. De flesta var överens att det på lång sikt behöver en ny järnvägssträcka från Karlstad mot Mälardalen.

– Det är bygget av den så kallade Nobelbanan via Karlskoga till Örebro, säger Jonas Karlsson.

Korta restiden

Man vill även få bättre järnvägskapacitet över riksgränsen.

– Här måste verkligen de båda regeringarna ta sitt ansvar. Restiden måste kortas så att det blir lättare att pendla. Karlstad, Oslo och Mälardalen ska byggas ihop.

Både Nobelbanan och en förbättrad järnväg över gränsen är stora och dyra projekt som Jonas Karlsson inte tror blir verklighet förrän efter 2030.

– På kort sikt vill vi dock se utbyggnad till dubbelspår Karlstad–Kristinehamn, kapacitetshöjningar väster om Karlstad och mötesseparering av hela E18 Valnäs–Töcksfors. Vi vill även ha dubbelspår mellan Örebro och Arboga och en E18-förbifart utanför Karlskoga.

Många boende

Nu ska kraven bedömas och prioriteras som en del av åtgärdsvalsstudien som ska vara klar nästa höst. Jonas Karlsson pekar på vikten att bygga ut infrastrukturen mellan Stockholm och Oslo.

– I stråket bor det över 800 000 personer, mer än både mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm–Malmö. Men på grund av att sträckan passerar en landgräns är kommunikationerna mycket sämre.

Jonas Karlsson, vd för Oslo–Stockholm 2.55 AB som ägs gemensamt av Örebro kommun, Karlstads kommun och de två regionerna är tydlig i kraven mot Trafikverket.

Myndigheten genomför nu en så kallad åtgärdsvalsstudie för alla trafikslag mellan de båda huvudstäderna. Ett första möte med ett stort antal inbjuda hölls i Örebro för några veckor sedan.

Ett andra möte genomfördes i Karlstad på torsdagen.

– Första mötet handlade om vad vi vill uppnå. I dag diskuterade vi vad som konkret behöver göras. De flesta var överens att det på lång sikt behöver en ny järnvägssträcka från Karlstad mot Mälardalen.

– Det är bygget av den så kallade Nobelbanan via Karlskoga till Örebro, säger Jonas Karlsson.

Korta restiden

Man vill även få bättre järnvägskapacitet över riksgränsen.

– Här måste verkligen de båda regeringarna ta sitt ansvar. Restiden måste kortas så att det blir lättare att pendla. Karlstad, Oslo och Mälardalen ska byggas ihop.

Både Nobelbanan och en förbättrad järnväg över gränsen är stora och dyra projekt som Jonas Karlsson inte tror blir verklighet förrän efter 2030.

– På kort sikt vill vi dock se utbyggnad till dubbelspår Karlstad–Kristinehamn, kapacitetshöjningar väster om Karlstad och mötesseparering av hela E18 Valnäs–Töcksfors. Vi vill även ha dubbelspår mellan Örebro och Arboga och en E18-förbifart utanför Karlskoga.

Många boende

Nu ska kraven bedömas och prioriteras som en del av åtgärdsvalsstudien som ska vara klar nästa höst. Jonas Karlsson pekar på vikten att bygga ut infrastrukturen mellan Stockholm och Oslo.

– I stråket bor det över 800 000 personer, mer än både mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm–Malmö. Men på grund av att sträckan passerar en landgräns är kommunikationerna mycket sämre.