2016-10-13 18:09

2016-10-13 18:09

Landstinget hotas av vite

VÄRMLAND: Arbetsmiljöverket beslutar

Landstinget måste säkerställa att chefer med arbetsmiljöuppgifter också har kunskap om reglerna.
Annars hotar ett vite på 50 000 kronor.

NWT berättade i februari om det fackliga missnöjet med landstingets omorganisation.

Det handlade om brister i riskbedömningar och om att man ville att chefer skulle få tillfälle att utveckla sin arbetsmiljökompetens.

Senare under våren gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion hos landstinget.

Hot om vite

Nu har verket beslutat om ett förläggande om vite på 50 000 kronor.

Enligt myndigheten måste landstinget säkerställa att ”chefer och annan personal som fått arbetsmiljöuppgifter” också har kunskaper om de regler som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket skriver att det finns skäl att ifrågasätta om cheferna med arbetsmiljöuppgifter har ”tillräckliga kunskaper och kompetens för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Tre månader

Av beslutet framgår att landstinget haft en utbildning för nytillträdda chefer, men att den inte varit obligatorisk. Ett utbildningstillfälle ska dessutom ha ställts in ”till följd av ekonomiska överväganden”.

Landstinget ska ha åtgärdat bristerna senast den 15 januari.

NWT berättade i februari om det fackliga missnöjet med landstingets omorganisation.

Det handlade om brister i riskbedömningar och om att man ville att chefer skulle få tillfälle att utveckla sin arbetsmiljökompetens.

Senare under våren gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion hos landstinget.

Hot om vite

Nu har verket beslutat om ett förläggande om vite på 50 000 kronor.

Enligt myndigheten måste landstinget säkerställa att ”chefer och annan personal som fått arbetsmiljöuppgifter” också har kunskaper om de regler som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket skriver att det finns skäl att ifrågasätta om cheferna med arbetsmiljöuppgifter har ”tillräckliga kunskaper och kompetens för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Tre månader

Av beslutet framgår att landstinget haft en utbildning för nytillträdda chefer, men att den inte varit obligatorisk. Ett utbildningstillfälle ska dessutom ha ställts in ”till följd av ekonomiska överväganden”.

Landstinget ska ha åtgärdat bristerna senast den 15 januari.