2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Bryggorna kvar ett år till

KARLSTAD: Nu ska kommunen prioritera svartbyggda bryggor

Det blir som NWT berättade redan i onsdags.
De olovligt uppförda bryggorna i Klarälven får tills vidare ligga kvar.

Som vi berättade i onsdags satte kommun ner foten för tre år sedan. Och beslutade att alla olovligt uppförda bryggor skulle vara borta senast i december i år.

Ägarna till bryggorna fick tre år på sig att riva.

Under tiden lovade kommunen att ändra detaljplaner och anvisa platser där det kunde byggas större, gemensamma bryggor och båtplatser.

Prioriterat bostadsbyggande

Att svartbyggena ändå ligger kvar är kommunens ansvar. Det har inte tagits fram några nya detaljplaner eller anvisats andra, lämpliga platser för bryggor och till alla, uppskattningsvis upp mot 300, båtägare som köar för en kommunal båtplats.

– Vi har haft personalförändringar och prioriterat nya detaljplaner för bostadsbyggande, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Men nu ska vi prioritera de olagliga bryggorna i älven.

– Och det fattade beslutet om att bryggorna ska bort ligger fast, fortsätter han.

Men man erkänner att det kommer att ta tid för kommunen att få fram nya planer och anvisa andra bryggplatser. Han vill inte sätta någon tidpunkt. Teknik- och fastighetsnämnden kommer att ta ett formellt beslut i frågan vid sitt novembersammanträde.

En säsong till

– Bryggorna kan nog ligga kvar en säsong till, säger Henrik Lander.

– Vi måste bli bättre på att följa fattade beslut och se till att det blir lika för alla. Även om en del ärenden är obekväma, säger han och nämner bråket med krögarna om uteserveringarna på Kungsgatan och ägarna till en del av fritidshusen på Jäverön.

Som vi berättade i onsdags satte kommun ner foten för tre år sedan. Och beslutade att alla olovligt uppförda bryggor skulle vara borta senast i december i år.

Ägarna till bryggorna fick tre år på sig att riva.

Under tiden lovade kommunen att ändra detaljplaner och anvisa platser där det kunde byggas större, gemensamma bryggor och båtplatser.

Prioriterat bostadsbyggande

Att svartbyggena ändå ligger kvar är kommunens ansvar. Det har inte tagits fram några nya detaljplaner eller anvisats andra, lämpliga platser för bryggor och till alla, uppskattningsvis upp mot 300, båtägare som köar för en kommunal båtplats.

– Vi har haft personalförändringar och prioriterat nya detaljplaner för bostadsbyggande, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Men nu ska vi prioritera de olagliga bryggorna i älven.

– Och det fattade beslutet om att bryggorna ska bort ligger fast, fortsätter han.

Men man erkänner att det kommer att ta tid för kommunen att få fram nya planer och anvisa andra bryggplatser. Han vill inte sätta någon tidpunkt. Teknik- och fastighetsnämnden kommer att ta ett formellt beslut i frågan vid sitt novembersammanträde.

En säsong till

– Bryggorna kan nog ligga kvar en säsong till, säger Henrik Lander.

– Vi måste bli bättre på att följa fattade beslut och se till att det blir lika för alla. Även om en del ärenden är obekväma, säger han och nämner bråket med krögarna om uteserveringarna på Kungsgatan och ägarna till en del av fritidshusen på Jäverön.