2016-10-13 14:25

2016-10-13 14:25

30 nya bostäder på Kronoparken

KARLSTAD

Östra delen av Kronoparken kan få ett tillskott av bostäder. Det är i hörnet Skaldens gata/Anna Leks väg som en privatperson vill sälja en tomt, Sufflören 1, där det i dag finns en kommersiell lokal. Förslaget är att på platsen i stället bygga ett två våningar högt flerbostadshus med 25–30 små lägenheter.

Huset planeras att uppföras med träkonstruktion och träpanel. Den kommande detaljplanen som nu tas fram görs dock flexibel för att även andra bostadslösningar ska kunna väljas. Nästa steg blir att sända ut planen på samråd.

Östra delen av Kronoparken kan få ett tillskott av bostäder. Det är i hörnet Skaldens gata/Anna Leks väg som en privatperson vill sälja en tomt, Sufflören 1, där det i dag finns en kommersiell lokal. Förslaget är att på platsen i stället bygga ett två våningar högt flerbostadshus med 25–30 små lägenheter.

Huset planeras att uppföras med träkonstruktion och träpanel. Den kommande detaljplanen som nu tas fram görs dock flexibel för att även andra bostadslösningar ska kunna väljas. Nästa steg blir att sända ut planen på samråd.