2016-10-12 09:30

2016-10-12 12:11

Vill få fler att köra som en kvinna

TRAFIK: Ny kampanj ska öka trafiksäkerheten

Kör du som en man? Eller kvinna? Eller kärring?
En ny kampanj ska få fler män att köra som en kvinna – i ett försök att få ner antalet olyckor.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF ligger bakom kampanjen tillsammans med däcktillverkaren Hankook.

Syftet är att få så många män som möjligt att anamma en säkrare körstil som i sin tur ska minska antalet olyckor på de svenska vägarna.

Bakgrunden till trafiksäkerhetskampanjen är att män och då framförallt unga män i åldern 18-25 år är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.

Undersökningar visar att det här beror på olika körstil där män tar fler risker, kör fortare, har mindre marginaler i sin körning och därför löper betydligt större risk än kvinnor att skada sig själva och andra i trafiken.

Slutsatsen är att män inte är lika säkra bilförare som kvinnor.

NTF:s förhoppning är att detta ruskar om många manliga förare bland vilka de cirkulerar många fördomar kring kvinnors bilkörning.

Fakta ger följande bild:

• Under förra året omkom 201 män och 58 kvinnor i polisrapporterade vägtrafikolyckor, vilket är en ökning med fem procent för männen och en minskning med 27 procent för kvinnorna jämfört med 2014.

• Andelen män respektive kvinnor av totala antalet omkomna har under lång tid legat på cirka 75 respektive 25 procent.

• Hittills i år till och med september har något fler omkommit i trafiken jämfört med förra året 202 personer mot 188.

• Statistik visar även att bilbältesanvändande bland män är lägre än bland kvinnor och att det är speciellt lågt bland yngre män i åldern 18-25 år.

• Dessutom var 89 procent av alla misstänkta för rattfylla 2015 män.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF ligger bakom kampanjen tillsammans med däcktillverkaren Hankook.

Syftet är att få så många män som möjligt att anamma en säkrare körstil som i sin tur ska minska antalet olyckor på de svenska vägarna.

Bakgrunden till trafiksäkerhetskampanjen är att män och då framförallt unga män i åldern 18-25 år är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.

Undersökningar visar att det här beror på olika körstil där män tar fler risker, kör fortare, har mindre marginaler i sin körning och därför löper betydligt större risk än kvinnor att skada sig själva och andra i trafiken.

Slutsatsen är att män inte är lika säkra bilförare som kvinnor.

NTF:s förhoppning är att detta ruskar om många manliga förare bland vilka de cirkulerar många fördomar kring kvinnors bilkörning.

Fakta ger följande bild:

• Under förra året omkom 201 män och 58 kvinnor i polisrapporterade vägtrafikolyckor, vilket är en ökning med fem procent för männen och en minskning med 27 procent för kvinnorna jämfört med 2014.

• Andelen män respektive kvinnor av totala antalet omkomna har under lång tid legat på cirka 75 respektive 25 procent.

• Hittills i år till och med september har något fler omkommit i trafiken jämfört med förra året 202 personer mot 188.

• Statistik visar även att bilbältesanvändande bland män är lägre än bland kvinnor och att det är speciellt lågt bland yngre män i åldern 18-25 år.

• Dessutom var 89 procent av alla misstänkta för rattfylla 2015 män.