2016-10-12 08:55

2016-10-12 08:55

Tredje mest olycksdrabbade länet

TRAFIK: Nya siffror bekräftar

Viltolyckorna ökar. Värmland är det tredje mest olycksdrabbade länet. Och det är inte bara älg och rådjur som det krockas med utan även uttrar, örnar och lodjur.

Just nu är det mycket aktivitet i skogen. Bär- och svampplockare, brunsttider och älgjakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna.

Försäkringsbolaget If har gjort en färsk sammanställning över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 18,6 olyckor per 1000 bilar till och med september i år. Det är dubbelt så stor risk att råka ut för en viltolycka i Kalmar län jämfört med genomsnittet för landet som helhet (8,56).

Tredje farligast

I Värmland sker det 14,1 olyckor per 1000 bilar och länet hamnar därmed på tredje plats efter Kalmar och Kronoberg.

–Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Jämfört med samma period (januari-september) förra året har viltolyckorna i hela landet ökat med nästan sju procent till 33 621 olyckor, varav bland annat 3 328 älgolyckor, 2 194 vildsvinsolyckor och 26 557 krockar med rådjur. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet.

– I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar, säger Dan Falconer.

33 uttrar

Rådjur, vildsvin, älg och hjort är de djur som är mest inblandade i viltolyckor. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga för de som färdas i bilen.

Men fler djurslag riskerar livet på vägarna. Hittills i år har det runt om i landet inrapporterats krockar med följande djur:

• 33 uttrar

• 19 örnar

• 16 lodjur

• 8 vargar

• 5 björnar

• 1 järv

Just nu är det mycket aktivitet i skogen. Bär- och svampplockare, brunsttider och älgjakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna.

Försäkringsbolaget If har gjort en färsk sammanställning över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 18,6 olyckor per 1000 bilar till och med september i år. Det är dubbelt så stor risk att råka ut för en viltolycka i Kalmar län jämfört med genomsnittet för landet som helhet (8,56).

Tredje farligast

I Värmland sker det 14,1 olyckor per 1000 bilar och länet hamnar därmed på tredje plats efter Kalmar och Kronoberg.

–Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Jämfört med samma period (januari-september) förra året har viltolyckorna i hela landet ökat med nästan sju procent till 33 621 olyckor, varav bland annat 3 328 älgolyckor, 2 194 vildsvinsolyckor och 26 557 krockar med rådjur. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet.

– I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar, säger Dan Falconer.

33 uttrar

Rådjur, vildsvin, älg och hjort är de djur som är mest inblandade i viltolyckor. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga för de som färdas i bilen.

Men fler djurslag riskerar livet på vägarna. Hittills i år har det runt om i landet inrapporterats krockar med följande djur:

• 33 uttrar

• 19 örnar

• 16 lodjur

• 8 vargar

• 5 björnar

• 1 järv