2016-10-12 06:00

2016-10-12 10:51

Svartbyggen får vara kvar

KARLSTAD: Skulle vara borta i december 2015

För tre år sedan beslutade kommunen att alla olovligt byggda bryggor i Klarälven skulle tas bort senast i december 2015.
Men svartbyggena får ligga kvar.

Det är inte tillåtet att bygga en brygga längs Klarälvens stränder.

Inte utan markägarens tillstånd, inte utan strandskyddsdispens och inte om inte detalj- eller stadsplanen godkänner anläggandet av en brygga.

Inom Karlstad tätort finns därför inga lagliga privatbryggor i Klarälven.

Hundratal svartbyggen

Bara ett drygt hundratal svartbyggen.

I december 2013 beslutade teknik- och fastighetsnämnden att alla privatbryggor skulle tas bort. Ägarna fick tre år på sig, till december 2016.

Bryggägarna uppmanades istället att gå samman i brygg- eller villaföreningar. Då skulle de få bygga större, gemensamma brygg- och båtplatser.

För att göra detta lagligt, lovade kommunen att ändra detaljplanerna. Och peka ut ett antal lämpliga platser för större, gemensamma brygganläggningar.

Inte infriat

Men det löftet har kommunen inte infriat.

– Därför kommer vi att informera politiken om det på onsdag. Sedan får de bestämma hur vi ska gå vidare, säger Michael Sundholm på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Även om ingen lär säga det rent ut, tvingas kommunen än en gång att se mellan fingrarna och låta svartbyggena ligga kvar.

Syftet med beslutet 2013 var att det skulle bli tydliga regler om vad som gäller. Att stränder och bryggor skulle göras tillgängliga för alla samtidigt som man underlättar för det rörliga friluftslivet.

Stor brist

Det är som bekant stor brist på båtplatser i Karlstad som ligger vid Värmlands största vattendrag Klarälven och Sveriges största insjö Vänern.

Vad kommunen hoppas på är gemsamma anläggningar av den typ som kommunen och fastighetsägare gemensamt skapat bland annat i Inre hamn, Tullholmsviken och det nya villaområdet på Sommarro.

Det är inte tillåtet att bygga en brygga längs Klarälvens stränder.

Inte utan markägarens tillstånd, inte utan strandskyddsdispens och inte om inte detalj- eller stadsplanen godkänner anläggandet av en brygga.

Inom Karlstad tätort finns därför inga lagliga privatbryggor i Klarälven.

Hundratal svartbyggen

Bara ett drygt hundratal svartbyggen.

I december 2013 beslutade teknik- och fastighetsnämnden att alla privatbryggor skulle tas bort. Ägarna fick tre år på sig, till december 2016.

Bryggägarna uppmanades istället att gå samman i brygg- eller villaföreningar. Då skulle de få bygga större, gemensamma brygg- och båtplatser.

För att göra detta lagligt, lovade kommunen att ändra detaljplanerna. Och peka ut ett antal lämpliga platser för större, gemensamma brygganläggningar.

Inte infriat

Men det löftet har kommunen inte infriat.

– Därför kommer vi att informera politiken om det på onsdag. Sedan får de bestämma hur vi ska gå vidare, säger Michael Sundholm på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Även om ingen lär säga det rent ut, tvingas kommunen än en gång att se mellan fingrarna och låta svartbyggena ligga kvar.

Syftet med beslutet 2013 var att det skulle bli tydliga regler om vad som gäller. Att stränder och bryggor skulle göras tillgängliga för alla samtidigt som man underlättar för det rörliga friluftslivet.

Stor brist

Det är som bekant stor brist på båtplatser i Karlstad som ligger vid Värmlands största vattendrag Klarälven och Sveriges största insjö Vänern.

Vad kommunen hoppas på är gemsamma anläggningar av den typ som kommunen och fastighetsägare gemensamt skapat bland annat i Inre hamn, Tullholmsviken och det nya villaområdet på Sommarro.