2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:38

Stadsnät lägger kabel utan markägartillstånd

SKATTKÄRR: Markägare upprörd

Janne Jacobsson i Skattkärr är förbannad på Karlstads stadsnät som utan tillstånd lägger ner kabel på hans marker.

Ellevio, som tagit över Fortums elnät, lägger just nu ner högspänningskabel på Janne Jacobssons marker.

Han har en gård i Fågelvik öster om Skattkärr. Det är de gamla luftledningarna som byts ut.

– Men samtidigt lägger de ner slangar åt Karlstad stadsnät och deras bredbandskablar, säger han.

Tillstånd

– Jag har gett tillstånd, skrivit avtal och fått betalt för att de gräver och lägger ner högspänningskabel. Men stadsnät har varken avtal eller något tillstånd att gräva ner någonting på min mark.

Elin Bertilsson är stadsnätschef. Hon bekräftar att det är de som lagt ner slang för att förbereda för en senare dragning av fiberkabel.

Medger

Och hon medger att det är det kommunala bolaget Karlstads el- och stadsnät AB som är ansvarar för markavtalen. Alltså att det finns tillstånd från markägarna att lägga ner stadsnäts ledningar i samma schakt som högspänningsledningarna.

– Jag menar att vi har tillstånd från samtliga berörda markägare, säger hon. Även om vi inte har allt skriftligt. Ibland går det väldigt fort.

Ersättning

– Någon ersättning betalar inte vi till markägarna. Vi är ett kommunalt bolag, det här gör vi för att hjälpa folk att få bredband. Men han kan kontakta mig så att vi kan reda ut det här, säger hon.

Janne Jacobsson är inte nöjd med den förklaringen.

– Jag har varit på ett informationsmöte, men jag är inte medlem i någon fiberförening. Och jag har inget avtal med eller gett stadsnät något tillstånd.

– Jag måste rätta mig efter juridiken och följa avtal. Gäller det inte samma regler för en kommun? Eller kan de bara armbåga sig fram och göra som de vill? undrar han.

 

Ellevio, som tagit över Fortums elnät, lägger just nu ner högspänningskabel på Janne Jacobssons marker.

Han har en gård i Fågelvik öster om Skattkärr. Det är de gamla luftledningarna som byts ut.

– Men samtidigt lägger de ner slangar åt Karlstad stadsnät och deras bredbandskablar, säger han.

Tillstånd

– Jag har gett tillstånd, skrivit avtal och fått betalt för att de gräver och lägger ner högspänningskabel. Men stadsnät har varken avtal eller något tillstånd att gräva ner någonting på min mark.

Elin Bertilsson är stadsnätschef. Hon bekräftar att det är de som lagt ner slang för att förbereda för en senare dragning av fiberkabel.

Medger

Och hon medger att det är det kommunala bolaget Karlstads el- och stadsnät AB som är ansvarar för markavtalen. Alltså att det finns tillstånd från markägarna att lägga ner stadsnäts ledningar i samma schakt som högspänningsledningarna.

– Jag menar att vi har tillstånd från samtliga berörda markägare, säger hon. Även om vi inte har allt skriftligt. Ibland går det väldigt fort.

Ersättning

– Någon ersättning betalar inte vi till markägarna. Vi är ett kommunalt bolag, det här gör vi för att hjälpa folk att få bredband. Men han kan kontakta mig så att vi kan reda ut det här, säger hon.

Janne Jacobsson är inte nöjd med den förklaringen.

– Jag har varit på ett informationsmöte, men jag är inte medlem i någon fiberförening. Och jag har inget avtal med eller gett stadsnät något tillstånd.

– Jag måste rätta mig efter juridiken och följa avtal. Gäller det inte samma regler för en kommun? Eller kan de bara armbåga sig fram och göra som de vill? undrar han.