2016-10-12 13:22

2016-10-12 13:22

Nu stjäls färre cyklar

KARLSTAD

Antalet cykelstölder minskar i Karlstad enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Under 2015 var minskningen 14 procent – eller 173 färre stulna cyklar.

De senaste 20 åren har stölderna i Karlstad minskat med 39 procent.

I hela Sverige var minskningen 6 procent 2015.

– Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och det handlar förstås också om benägenhet att anmäla. Med det sagt är det så klart glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling, i ett pressmeddelande.

Vad beror då minskningen på?

– I takt med att cykeln blivit ett mer accepterat transportfordon har vi lärt oss hur vi ska ta hand om och skydda våra cyklar. Vi har lärt oss vikten av att låsa fast cykeln i något fast föremål och att använda godkända, stöldsäkra lås köpta hos cykelfackhandeln. Kvaliteten på låsen har förstås också förbättrats avsevärt, säger Klas Elm.

 

 

 

 

 

Under 2015 var minskningen 14 procent – eller 173 färre stulna cyklar.

De senaste 20 åren har stölderna i Karlstad minskat med 39 procent.

I hela Sverige var minskningen 6 procent 2015.

– Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och det handlar förstås också om benägenhet att anmäla. Med det sagt är det så klart glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling, i ett pressmeddelande.

Vad beror då minskningen på?

– I takt med att cykeln blivit ett mer accepterat transportfordon har vi lärt oss hur vi ska ta hand om och skydda våra cyklar. Vi har lärt oss vikten av att låsa fast cykeln i något fast föremål och att använda godkända, stöldsäkra lås köpta hos cykelfackhandeln. Kvaliteten på låsen har förstås också förbättrats avsevärt, säger Klas Elm.