2016-10-12 14:34

2016-10-13 09:50

De äter middag med prinsparet

KARLSTAD: Här är listan

Politiker och företagare. Här är listan över vilka värmlänningar som får äta middag med prinsparet på residenset nästa fredag, den 21 oktober.

• Kenneth Johansson, landshövding med Viola Johansson, företagare och landshövdingens maka

• Johan Blom, länsråd med Kristine Blom, projektledare på Arbetsförmedlingen och länsrådets maka

• Arman Teimouri, samordnare av Prinsparets besök

• Karin Hovdebo, länsledningskoordinator

• Anita Söderlind, hovkanslist

• Daniel Ottosson, överstelöjtnant (adjutant)

• Elin Linnman, student

• Stina Höök, 2:e vice ordf. Region Värmland med Christer Höök

• Fredrik Larsson, landstingsråd med Julia Larsson

• Ulric Andersson, landstingsråd med Irene Andersson

• Patrik Olsson, ordf. LRF Värmland med Christel Olsson

• Kathrine Löfberg, styrelseordförande Löfbergs Lila AB med Fredrik Johansson

• Malin Olin, ordförande Värmlands idrottsförbund med Lars Granrud

• Jonas Enströmm, vd Hushållningssällskapet i Värmland med Helena Enström

• Tomas Hagvall, driftchef Coop Nära med Lena Lundberg

• Sigurd Bengtsson, Degerbyns lanthandel med Birgitta Deland

• Ulrika Åhström Persson, lanthandlare med Jonas Åhström, lanthandlare

• Eva Nyvall, Nyvalls butik, lanthandel med Sune Svensson

• Torbjörn Persson, Nordvärmlands Livs, lanthandel med Annika Sandin

• Sven-Olof Berggren, Hela Sverige ska leva med Linn Sönstebö Mossberg

• Yngve Gustafsson, vd Wermlands Mejeri med Lena Jonsson

• Ulf Andersen, ägare Uffes blås med Anne-Marie Andersen

• Marica Möller, Torfolks gård

• Olle Göransson, Torfolks gård

• Aziz Jalili, Torfolks gård

• Ali Mahmoodi, Torfolks gård

• Anders Johansson, Fiberföreningen Sunnemo med Kajsa Johansson

• Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef Växtlust Värmland med Fredrik Andersson

• Lisa Nyberg Peldan, Rottnahallen i Gräsmark med Jonas Peldan

• Jenny Svensson, ägare Oliveriet, med Andrea Masci

• Anneli Romany Engström, verksamhetsledare NIFA-Branschförening med Kristian Thorén

• Anneli Izindre, EU-samordnare Filipstad kommun med Mats Wilhelmsson

• Jens Karlsson, leader Närheten Grums med Ida Karlsson

• Kenneth Johansson, landshövding med Viola Johansson, företagare och landshövdingens maka

• Johan Blom, länsråd med Kristine Blom, projektledare på Arbetsförmedlingen och länsrådets maka

• Arman Teimouri, samordnare av Prinsparets besök

• Karin Hovdebo, länsledningskoordinator

• Anita Söderlind, hovkanslist

• Daniel Ottosson, överstelöjtnant (adjutant)

• Elin Linnman, student

• Stina Höök, 2:e vice ordf. Region Värmland med Christer Höök

• Fredrik Larsson, landstingsråd med Julia Larsson

• Ulric Andersson, landstingsråd med Irene Andersson

• Patrik Olsson, ordf. LRF Värmland med Christel Olsson

• Kathrine Löfberg, styrelseordförande Löfbergs Lila AB med Fredrik Johansson

• Malin Olin, ordförande Värmlands idrottsförbund med Lars Granrud

• Jonas Enströmm, vd Hushållningssällskapet i Värmland med Helena Enström

• Tomas Hagvall, driftchef Coop Nära med Lena Lundberg

• Sigurd Bengtsson, Degerbyns lanthandel med Birgitta Deland

• Ulrika Åhström Persson, lanthandlare med Jonas Åhström, lanthandlare

• Eva Nyvall, Nyvalls butik, lanthandel med Sune Svensson

• Torbjörn Persson, Nordvärmlands Livs, lanthandel med Annika Sandin

• Sven-Olof Berggren, Hela Sverige ska leva med Linn Sönstebö Mossberg

• Yngve Gustafsson, vd Wermlands Mejeri med Lena Jonsson

• Ulf Andersen, ägare Uffes blås med Anne-Marie Andersen

• Marica Möller, Torfolks gård

• Olle Göransson, Torfolks gård

• Aziz Jalili, Torfolks gård

• Ali Mahmoodi, Torfolks gård

• Anders Johansson, Fiberföreningen Sunnemo med Kajsa Johansson

• Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef Växtlust Värmland med Fredrik Andersson

• Lisa Nyberg Peldan, Rottnahallen i Gräsmark med Jonas Peldan

• Jenny Svensson, ägare Oliveriet, med Andrea Masci

• Anneli Romany Engström, verksamhetsledare NIFA-Branschförening med Kristian Thorén

• Anneli Izindre, EU-samordnare Filipstad kommun med Mats Wilhelmsson

• Jens Karlsson, leader Närheten Grums med Ida Karlsson