2016-10-11 20:03

2016-10-12 11:59

Ja från landstingsfullmäktige

KARLSTAD: Landstinget säger ja till Västra Götaland

Efter tisdagens fullmäktigeomröstning stod det klart att Landstinget säger ja till remissförslaget om att bilda storregion med Västra Götaland.
– Förslaget innehåller allvarliga brister, säger Jesper Johansson (MP).

Det var under landstingsstyrelsens sammanträde på måndagen som styrelsen, efter en jämn votering, yrkade ja till Indelningskommitténs förslag om ett samgående med Västra Götaland. Detta enligt en tillfällig majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

På tisdagen fortsatte debatten om regionfrågan vid ett extrainsatt landstingsfullmäktige där ett remissvar skulle fastställas.

Efter att ett 30-tal representanter hade yttrat sin åsikt kunde fullmäktige fastställa att Landstinget i Värmland tillstyrker Indelningskommitténs förslag.

Ett ja till Västra Götaland innebär bland annat att landstinget tar avstånd från det befintliga sjukvårdssamarbetet med Uppsala-Örebroregionen. Men enligt de som förordar förslaget kommer inte förändringen och konsekvenserna att bli så markanta som de kan uppfattas, utan i stället bidra med positiv utveckling för värmlänningarna.

– Värmland kommer alltid vara Värmland, det kan ingen någonsin ta ifrån oss. Förslaget är grundat på nutida och framtida behov och vi har ansvar för en regional utveckling, säger Centerpartiets Jane Larsson.

”Sorgens dag”

KD, L, M, MP, SD och SIV belyste än en gång bland annat att beslutet inte är ett resultat av en demokratisk process, att förslaget innehåller bristfälligt underlag och att processen är förhastat samt sker i två steg.

– Det är en sorgens dag för demokratin. Förslaget innehåller allvarliga brister ur ett demokratiskt perspektiv, säger Jesper Johansson (MP).

Fullmäktigeomröstningen slutade 43–38 till S, V och C som yrkade bifall för landstingsstyrelsens beslut.

– Det är glädande att vi fick ett positivt svar från Landstinget i Värmland. Om detta går igenom så är det viktigt att signalera att vi är positiv till förslaget. Det är en jämlikhetsfråga, Värmland är värd att ha samma förutsättningar som man har på andra ställen, konstaterar Ulric Andersson (S).

Diffust

Beslutet var efter gårdagens sammanträde, enligt Ulric Andersson, väntat, men inte beslutat.

– Det är aldrig beslutat innan klubban faller och det ska man ha respekt för, säger Ulric.

Fredrik Larsson (M) är landstingsstyrelsens ordförande.

– Jag tycker ju fullmäktige skulle ha sagt nej. Ja-förespråkarna har inte kunnat ge tillräckligt bra svar på de frågor som vi har ställt. På något sätt är det ju deras ansvar att förklara det som är så bra, eftersom det är de som vill göra förändringen.

Det var under landstingsstyrelsens sammanträde på måndagen som styrelsen, efter en jämn votering, yrkade ja till Indelningskommitténs förslag om ett samgående med Västra Götaland. Detta enligt en tillfällig majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

På tisdagen fortsatte debatten om regionfrågan vid ett extrainsatt landstingsfullmäktige där ett remissvar skulle fastställas.

Efter att ett 30-tal representanter hade yttrat sin åsikt kunde fullmäktige fastställa att Landstinget i Värmland tillstyrker Indelningskommitténs förslag.

Ett ja till Västra Götaland innebär bland annat att landstinget tar avstånd från det befintliga sjukvårdssamarbetet med Uppsala-Örebroregionen. Men enligt de som förordar förslaget kommer inte förändringen och konsekvenserna att bli så markanta som de kan uppfattas, utan i stället bidra med positiv utveckling för värmlänningarna.

– Värmland kommer alltid vara Värmland, det kan ingen någonsin ta ifrån oss. Förslaget är grundat på nutida och framtida behov och vi har ansvar för en regional utveckling, säger Centerpartiets Jane Larsson.

”Sorgens dag”

KD, L, M, MP, SD och SIV belyste än en gång bland annat att beslutet inte är ett resultat av en demokratisk process, att förslaget innehåller bristfälligt underlag och att processen är förhastat samt sker i två steg.

– Det är en sorgens dag för demokratin. Förslaget innehåller allvarliga brister ur ett demokratiskt perspektiv, säger Jesper Johansson (MP).

Fullmäktigeomröstningen slutade 43–38 till S, V och C som yrkade bifall för landstingsstyrelsens beslut.

– Det är glädande att vi fick ett positivt svar från Landstinget i Värmland. Om detta går igenom så är det viktigt att signalera att vi är positiv till förslaget. Det är en jämlikhetsfråga, Värmland är värd att ha samma förutsättningar som man har på andra ställen, konstaterar Ulric Andersson (S).

Diffust

Beslutet var efter gårdagens sammanträde, enligt Ulric Andersson, väntat, men inte beslutat.

– Det är aldrig beslutat innan klubban faller och det ska man ha respekt för, säger Ulric.

Fredrik Larsson (M) är landstingsstyrelsens ordförande.

– Jag tycker ju fullmäktige skulle ha sagt nej. Ja-förespråkarna har inte kunnat ge tillräckligt bra svar på de frågor som vi har ställt. På något sätt är det ju deras ansvar att förklara det som är så bra, eftersom det är de som vill göra förändringen.