2016-10-11 19:25

2016-10-11 19:25

"Det finns ett stort kunskapsgap"

KARLSTAD: Nu ska förvaltningarna få uppdaterade handlingsplaner

Nu ska samtliga förvaltningar i Karlstads kommun få uppdaterade handlingsplaner när det kommer till att motverka hedersvåld.

För ungefär en månad sedan berättade Karlstads kommun att barn- och ungdomsförvaltningen uppdaterat sitt arbete för att motverka hedersvåld. Även gymnasieförvaltningen har gjort det.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp på hela kommunen och förvaltningarna ska ta fram handlingsplaner och eller revidera befintliga, säger Niklas Wikström (L), kommunalråd.

– Länge trodde man inte att det var så omfattande, men det finns ett stort mörkertal, nu vill vi göra en viss kartläggning. Det finns ett stort kunskapsgap kring vad hederskultur innebär.

Dialog med idrotten

Han berättar att det 2009 gjordes en plan kring frågan ganska brett i Värmland, men:

– Känslan är att det har varit dåligt genomförande. Nu ska vi samarbeta med andra, som landstinget och organisationer. Vi har också haft en dialog med idrottsrörelsen.

Kommer ni arbeta för att idrottsklubbar också ska få handlingsplaner?

– Vi ska föra en mer aktiv dialog med idrottsklubbar, arrangera möten för att se hur man kan gå vidare för att få utbildning. Och genom det vi gör nu så kan vi ge goda tips och råd.

”Ska bli bättre”

Niklas Wikström berättar att Karlstad ligger bra med, sett till övriga landet, när det kommer till arbetet för att motverka hedersvåld.

– Men nu ska vi bli bättre och det är nödvändigt, för det här är en av de största utmaningarna framöver.

Arbetet väntas vara klart under våren 2017 för att sedan implementeras i verksamheten under året.

– Men det här är ett långsiktigt arbete. Hedersvåld är så djupt rotat och det löser man inte på en temadag.

För ungefär en månad sedan berättade Karlstads kommun att barn- och ungdomsförvaltningen uppdaterat sitt arbete för att motverka hedersvåld. Även gymnasieförvaltningen har gjort det.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp på hela kommunen och förvaltningarna ska ta fram handlingsplaner och eller revidera befintliga, säger Niklas Wikström (L), kommunalråd.

– Länge trodde man inte att det var så omfattande, men det finns ett stort mörkertal, nu vill vi göra en viss kartläggning. Det finns ett stort kunskapsgap kring vad hederskultur innebär.

Dialog med idrotten

Han berättar att det 2009 gjordes en plan kring frågan ganska brett i Värmland, men:

– Känslan är att det har varit dåligt genomförande. Nu ska vi samarbeta med andra, som landstinget och organisationer. Vi har också haft en dialog med idrottsrörelsen.

Kommer ni arbeta för att idrottsklubbar också ska få handlingsplaner?

– Vi ska föra en mer aktiv dialog med idrottsklubbar, arrangera möten för att se hur man kan gå vidare för att få utbildning. Och genom det vi gör nu så kan vi ge goda tips och råd.

”Ska bli bättre”

Niklas Wikström berättar att Karlstad ligger bra med, sett till övriga landet, när det kommer till arbetet för att motverka hedersvåld.

– Men nu ska vi bli bättre och det är nödvändigt, för det här är en av de största utmaningarna framöver.

Arbetet väntas vara klart under våren 2017 för att sedan implementeras i verksamheten under året.

– Men det här är ett långsiktigt arbete. Hedersvåld är så djupt rotat och det löser man inte på en temadag.