2016-10-10 09:40

2016-10-10 09:51

Tyck till om utvecklandet av innerstan

KARLSTAD

Nu får Karlstadsborna tycka till om kommunens vision för Tingvallastadens utveckling under de kommande 15 åren som NWT nyligen skrev om.

Den innehåller bland annat byggande av 1 000 nya bostäder i centrum, bostäder och handel vid nuvarande busstationens kvarter, ett nytt resecentrum, ett spännande grönt torg på nuvarande parkeringen vid Pråmkanalen, ombyggnad av Hamngatan, fler bostäder och trevligare park i Haga och utveckling av kvarteret vid Bibliotekshuset.

Måndagen den 10 oktober går visionen ut på samråd och finns utställd i Bibliotekshuset till den 14 november innan den godkänns av kommunfullmäktige i vår. På Karlstad.se kan man även se en film om visionen.

Den innehåller bland annat byggande av 1 000 nya bostäder i centrum, bostäder och handel vid nuvarande busstationens kvarter, ett nytt resecentrum, ett spännande grönt torg på nuvarande parkeringen vid Pråmkanalen, ombyggnad av Hamngatan, fler bostäder och trevligare park i Haga och utveckling av kvarteret vid Bibliotekshuset.

Måndagen den 10 oktober går visionen ut på samråd och finns utställd i Bibliotekshuset till den 14 november innan den godkänns av kommunfullmäktige i vår. På Karlstad.se kan man även se en film om visionen.