2016-10-10 17:59

2016-10-10 17:59

Seniorer fick veta mer om boendeförsörjning

KARLSTAD: "Vi tycker att det bli bättre med byggandet i Karlstad"

Under måndagen fick Karlstad seniorer veta mer om vad som händer i staden.

Den röda tråden för dagen var bostadsförsörjningen och hur den ska tillgodoses.

– Vi tycker att det måste bli bättre med byggandet i Karlstad, säger Bodil Kvarnström från Karlstads pensionärsråd, som arrangerade dagen.

Är boendet en viktig fråga?

– Ja, det tycker vi, sen är det säkert andra saker som är viktigare när vi närmar oss valet.

Har ni i rådet något att säga till om?

– På olika möten har vi möjlighet att säga vad vi tycker, säger Bodil Kvarnström.

Bland måndagens talare fanns Peter Thörn, samhällsplanerare i Karlstads kommun och Marlene Lund Kopparklint (M), ordförande i Karlstads vård- och omsorgsnämnd, som talade om bostadsförsörjningen utifrån sin position.

Den röda tråden för dagen var bostadsförsörjningen och hur den ska tillgodoses.

– Vi tycker att det måste bli bättre med byggandet i Karlstad, säger Bodil Kvarnström från Karlstads pensionärsråd, som arrangerade dagen.

Är boendet en viktig fråga?

– Ja, det tycker vi, sen är det säkert andra saker som är viktigare när vi närmar oss valet.

Har ni i rådet något att säga till om?

– På olika möten har vi möjlighet att säga vad vi tycker, säger Bodil Kvarnström.

Bland måndagens talare fanns Peter Thörn, samhällsplanerare i Karlstads kommun och Marlene Lund Kopparklint (M), ordförande i Karlstads vård- och omsorgsnämnd, som talade om bostadsförsörjningen utifrån sin position.