2016-10-10 18:04

2016-10-10 18:04

Äldre fick tips om smarta lösningar

KARLSTAD: Resurscentrum invigdes

Nu väntar en intensiv tid på Resurscentrum i Viken i Karlstad som invigdes på måndagen. Under två veckor ska man visar man allt vad centret har att erbjuda äldre, anhöriga och andra behövande.

Resurscentrum ligger alldeles vid Stadsträdgården i tidigare äldreboendet Rosenbad. Här blir en träffpunkt för äldre, anhöriga och andra som är i behov av stöd med bland annat demenscentrum, anhörigstöd, äldrehandledare och förebyggande verksamhet.

Man kan komma hit för att fika eller delta i något arrangemang.

Dagcenter och kortidsboende är kvar i huset.

– Resurscentrum ska hjälpa människor att vara sig själva så länge det går, sa Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård och omsorgsnämnden i Karlstads kommun innan hon klippte bandet.

Bra hjälpmedel

För att visa hur man lättare kan klara av sin vardag hemma finns en visningslägenhet med exempel på både enkla och avancerade lösningar.

Här finns till exempel en japansk toalett som både spolar rent och torkar torrt.

Vem kan få en sån hemma?

– Man får göra en ansökan om bostadsanpassning. Det är en individuell bedömning, säger Marléne Lund Kopparklint.

Tekniskt avancerad är också matroboten som hjälper till att själv föra maten från tallriken till munnen.

Tubklämmare

Enklare lösningar för vardagsproblem visas också, tubklämmare, handtag till flaskor och tunga mjölkpaket.

– Det är meningen att man ska få inspiration och tips och var man kan köpa. Det kan vara svårt att hitta på egen hand, säger Maria Andersson, enhetschef för hemrehab och hjälpmedelsverksamheten.

Läkare för hembesök

Genom ett samarbete med Landstinget i Värmland ska ett läkarteam som kan göra hembesök utgå från Resurscentrum.

– Det är inte riktigt klart hur det kommer att se ut, det håller på att utarbetas. Det är tänkt att starta i april 2017, säger Mara Hasslid, chef för Resurscentrum.

Lokalerna var fyllda av intresserade besökare vid invigningen.

Vad tror du kommer att bli största behållningen av nya Resurscentrum?

– Det kommer att bli enklare att hitta rätt väg. Jag hoppas också att vi kan bidra med kunskap. Många famlar och vet inte riktigt vart de ska vända sig, säger Maria Hasslid.

Resurscentrum ligger alldeles vid Stadsträdgården i tidigare äldreboendet Rosenbad. Här blir en träffpunkt för äldre, anhöriga och andra som är i behov av stöd med bland annat demenscentrum, anhörigstöd, äldrehandledare och förebyggande verksamhet.

Man kan komma hit för att fika eller delta i något arrangemang.

Dagcenter och kortidsboende är kvar i huset.

– Resurscentrum ska hjälpa människor att vara sig själva så länge det går, sa Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård och omsorgsnämnden i Karlstads kommun innan hon klippte bandet.

Bra hjälpmedel

För att visa hur man lättare kan klara av sin vardag hemma finns en visningslägenhet med exempel på både enkla och avancerade lösningar.

Här finns till exempel en japansk toalett som både spolar rent och torkar torrt.

Vem kan få en sån hemma?

– Man får göra en ansökan om bostadsanpassning. Det är en individuell bedömning, säger Marléne Lund Kopparklint.

Tekniskt avancerad är också matroboten som hjälper till att själv föra maten från tallriken till munnen.

Tubklämmare

Enklare lösningar för vardagsproblem visas också, tubklämmare, handtag till flaskor och tunga mjölkpaket.

– Det är meningen att man ska få inspiration och tips och var man kan köpa. Det kan vara svårt att hitta på egen hand, säger Maria Andersson, enhetschef för hemrehab och hjälpmedelsverksamheten.

Läkare för hembesök

Genom ett samarbete med Landstinget i Värmland ska ett läkarteam som kan göra hembesök utgå från Resurscentrum.

– Det är inte riktigt klart hur det kommer att se ut, det håller på att utarbetas. Det är tänkt att starta i april 2017, säger Mara Hasslid, chef för Resurscentrum.

Lokalerna var fyllda av intresserade besökare vid invigningen.

Vad tror du kommer att bli största behållningen av nya Resurscentrum?

– Det kommer att bli enklare att hitta rätt väg. Jag hoppas också att vi kan bidra med kunskap. Många famlar och vet inte riktigt vart de ska vända sig, säger Maria Hasslid.